NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wetsvoorstel wijziging Arbowet ingediend

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Wetsvoorstel wijziging Arbowet ingediend

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden weer de nodige wijzigingen voorgesteld. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld alle werknemers toegang tot de bedrijfsarts en hebben ze ook de mogelijkheid voor een second opinion. Ook de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt.

De wijzigingen in de Arbowet moeten onder meer zorgen voor een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts, de komst van basiscontracten met de arbodienst, een grotere rol voor de preventiemedewerker en een grotere betrokkenheid van werkgever en werknemer bij de arbodienstverlening. Daarbij moet de gewijzigde wet duidelijk maken dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft, zowel richting de werkgever als de werknemer. Het is niet de bedoeling dat een werkgever de gehele verzuimbegeleiding bij de bedrijfsarts neerlegt. De werkgever blijft ook na wijziging van de Arbowet verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Regels rondom de bedrijfsarts en het basiscontract met de arbodienstverlener

Met de nieuwe Arbowet komen er vijf specifieke rechten of verplichtingen voor de bedrijfsarts, die de arts helpen bij de uitoefening van zijn/haar beroep. Deze regels moeten ook in het basiscontract met de arbodienstverlener aan bod komen:

  • werknemers hebben recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek;
  • bedrijfsartsen moeten werknemers de mogelijkheid bieden een second opinion bij een andere bedrijfsarts te vragen (dit is niet hetzelfde als een deskundigenoordeel van het UWV);
  • de bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben;
  • de bedrijfsarts heeft (en andere Arbo deskundigen hebben), indien nodig of gewenst, recht op overleg met de ondernemingsraad en de preventiemedewerker om zo meer betrokken te raken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken;
  • de bedrijfsarts moet beroepsziekten opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden.

Boetes van Inspectie SZW

De Inspectie SZW krijgt door aanpassing van de Arbowet meer mogelijkheden voor handhaving. Als de verplichtingen met betrekking tot de bedrijfsarts niet worden nageleefd, kan dat een overtreding opleveren met een eis tot naleving en eventueel een boete. Alleen een boete voor het niet-melden van beroepsziekten gaat pas later in als de wet wordt aangenomen. Eerst komt er meer voorlichting en later kan dit onderdeel alsnog in werking treden. Het streven is om de gewijzigde Arbowet op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid