NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wetsvoorstel gelijke rechten voor payroll-werknemer

door: Gert van der Meulen
| Personeel

PayrollWerknemers

Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) is onder andere de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. Zo is het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een vast contract kleiner geworden. Het doel daarbij is dat tijdelijke krachten sneller doorstromen naar een vaste baan.

In januari 2015 is ook de positie van payroll werknemers bij ontslag versterkt. Bij ontslag van payrollwerknemers zijn niet de omstandigheden bij de formele werkgever - het payrollbedrijf dus - maar de omstandigheden bij de opdrachtgever (het bedrijf waar de payrollwerknemer feitelijk werkt) bepalend of al dan niet toestemming wordt gegeven voor ontslag en/of de kantonrechter een arbeidsovereenkomst wel of niet ontbindt.

Positie verder versterken

Het kabinet wil nog meer doen om de positie van payroll werknemers te versterken. In de kabinetsplannen is daarom opgenomen dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel zal indienen, dat moet regelen dat de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers gelijk moeten zijn aan die van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de (feitelijke) werkgever. Als deze wet wordt ingevoerd, worden de mogelijkheden voor payrollbedrijven nog verder beperkt. Het inlenende bedrijf loopt hiermee dan mogelijk ook nog meer risico’s: zonder het zich te realiseren kan de inlener achteraf tegen een hoge rekening aanlopen.

Risico’s voor inlener

Laat u goed voorlichten over de risico’s van payrolling. Voorkomen is beter dan genezen. Voor meer informatie kunnen NOA-leden contact opnemen met onze telefonische servicedesk, 0318-547373.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid