NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

door: Webbeheer
| Personeel

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging 10 juni 2014 akkoord met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). VVD, PvdA, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en GroenLinks stemden voor de nieuwe wet. Met het instemmen van de senaat is de wet een feit. De WWZ maakt deel uit van het sociaal akkoord dat vorig jaar werd gesloten door het kabinet en de sociale partners. 

De nieuwe wet werk en zekerheid heeft flinke gevolgen voor de wijze hoe u om moet gaan met flexwerkers. Ook zijn er veranderingen op het vlak van ontslag en de werkloosheidswet. In de rechter kolom kunnen NOA-leden aparte infobladen downloaden waarin alle nieuwe regels met datum van invoering helder worden uitgelegd. Om de infobladen te downloaden moet u wel inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

De Wet Werk en Zekerheid is op 1 januari 2015 ingegaan. Een deel van de wet gaat later in op 1 juli 2015 en 1 januari 2016. We zetten de veranderingen op een rijtje:

Veranderingen per 1 januari 2015 

Concurrentiebeding

Het is niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Alleen als er sprake is van een 'zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang' mag nog een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Aanzegtermijn

Er geldt een aanzegtermijn van een maand bij tijdelijke contracten. Bij contracten voor  bepaalde tijd van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Als u  dit verzuimt, betaalt u een vergoeding ter hoogte van één maandloon.

Proeftijd

Een proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar wordt verboden. Hiermee wil het kabinet de positie van tijdelijke krachten versterken.

Doorbetalen oproepkrachten

Nu geldt nog dat flexwerkers, bij onvoldoende werk, de eerste zes maanden niet door hoeven te worden betaald. Per 1 januari 2015 kan dat alleen nog bij werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.  

Veranderingen per 1 juli 2015


Ketenbepaling

Flexwerkers krijgen bij hun vierde arbeidsovereenkomst of na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een vast contract. In de huidige situatie begint de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw. Met de WWZ wordt dit verlengd naar zes maanden.

Ontslag via UWV

Nu kunt u een ontslag nog laten toetsen bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 kan dat alleen nog bij ontslag op grond van disfunctioneren of andere redenen gelegen in de persoon van de werknemer. Ontslag op grond van bedrijfseconomische verloopt standaard via het UWV Werkbedrijf.

Transitievergoeding

De ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Werknemers met een contract van tenminste 24 maanden hebben recht op een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro, afhankelijk van de lengte van hun dienstverband.

Veranderingen per 1 januari 2016


Verkorting WW-duur

De WW-duur wordt vanaf 2016 in stapjes afgebouwd. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid