NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wet op thuiswerk en/of flexibel werk

door: Gert van der Meulen
| Personeel

FlexWerken 

Thuiswerken of op flexibele tijden werken? Dat wordt binnenkort makkelijker door de initiatiefwet van Pieter Heerma (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks). Nadat een meerderheid in de Tweede Kamer eerder al voor was, stemde deze week ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor de Wet flexibel werken. De wet moet het voor werknemers makkelijker maken om werk en zorg te combineren.

Volgens initiatiefnemer Heerma moet “het combineren van werk en zorg beter bespreekbaar worden op de werkvloer. Deze wet moet bijdragen aan een cultuurverandering. Voor veel banen is het best mogelijk om een deel van het werk thuis te doen of buiten kantooruren, maar te vaak stuiten werknemers op onwillige werkgevers.”

Meer ruimte voor mantelzorg en alleenstaande ouders

De wet geeft werknemers het recht om een verzoek voor thuiswerk en/of flexibele werktijden in te dienen bij hun werkgever. Tot nu toe bestond zo’n verzoekrecht alleen voor het verminderen van het aantal uren. Alleenstaande ouders krijgen zo meer mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé, zodat zij zich niet gedwongen hoeven te voelen om minder te gaan werken. Ook mantelzorg wordt door de wet makkelijker. De arbeidsmarkt van negen tot vijf, inflexibele roostertijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits, belemmeren veel werknemers daar nu nog in.

Niet elke functie is flexibel

Uiteraard kan niet in iedere functie flexibel worden omgegaan met werktijden, of de plaats waar gewerkt wordt. Voor een werknemer in de horeca is dat anders dan voor een beleidsambtenaar. De Wet flexibel werken regelt dat een werkgever een verzoek om buiten reguliere kantoortijden te werken alleen kan afwijzen om zwaarwegende bedrijfsredenen. Ook een verzoek tot thuiswerken kan alleen gemotiveerd worden afgewezen. Een simpel ‘zo-doen-we-dat-hier-niet’ volstaat dus niet.

Heeft wet invloed op afbouwwerkzaamheden?

Als voorbeeld worden vooral kantoorwerkzaamheden gebruikt. Wat deze wet in de praktijk gaat betekenen voor werkzaamheden die door afbouwbedrijven worden uitgevoerd op bouwplaatsen, zal moeten blijken.

De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid