NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wet DBA per 1 mei 2016 aangenomen

door: Gert van der Meulen
| Administratie

Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties moet aangepast

Gisteren heeft de Eerste Kamer de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties aangenomen. NOA had met AFNL bezwaren ingediend waarop kamerlid Rinnooy Kan een motie indiende, maar het mocht niet baten: de wet werd met meerderheid van stemmen aangenomen. De VAR wordt daarom met ingang van 1 mei 2016 officieel afgeschaft en wordt vervangen door zogenaamde modelovereenkomsten. 

Zekerheid over arbeidsrelatie middels modelcontract

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de modelovereenkomst gaan gebruiken die door de Belastingdienst is beoordeeld. Daarmee hebben opdrachtgevers, net als bij de VAR, vooraf zekerheid over de arbeidsrelatie. Het gebruik ervan is niet verplicht. De nieuwe wet maakt echter de opdrachtgever wel (weer) medeverantwoordelijk voor het werken buiten dienstbetrekking. 

Onduidelijkheid: nadere berichtgeving volgt!

Er is echter onduidelijkheid, nu de staatssecretaris heeft aangekondigd dat er slechts een beperkt aantal modelovereenkomsten kunnen voldoen en voor brede toepassing geschikt zijn. Eerder was gemeld dat sectoren een eigen modelovereenkomst konden opstellen, die door de Belastingdienst moet worden goedgekeurd. Ook voor de afbouwsector werd door NOA aan zo’n overeenkomst gewerkt. Dit modelcontract zou met ingang van 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) moeten gaan vervangen. Op  17 februari a.s. is er een bijeenkomst met de Belastingdienst, waar onder andere deze onduidelijkheid aan de orde zal komen en waar besproken zal worden hoe het nu verder gaat. Uiteraard zal NOA daarbij aanwezig zijn. Zodra we u meer helderheid kunnen geven, zullen we u uiteraard berichten.  

Informatie over de aangenomen wet DBA vindt u hier

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid