NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wet DBA als opvolger van de VAR voorlopig uitgesteld

door: Gert van der Meulen
| Administratie Management

VAR voorlopig gehandhaafd

Het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), die de VAR moet vervangen, zal niet per 1 januari 2016 ingaan. Staatssecretaris Wiebes houdt als streefdatum voor de inwerkingtreding nu 1 april 2016 aan, met een ‘implementatietermijn’ tot 1 januari 2017. 

Wiebes heeft dit geschreven in zijn nota als antwoord op de bezwaren die fracties in de Eerste Kamer onlangs in de tweede ronde van schriftelijke vragen hebben geuit.

Modelovereenkomsten

Wiebes blijft bij het streven van vijf tot tien door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomsten. Van de overlegde en beoordeelde overeenkomsten zijn er inmiddels 19 gepubliceerd. Daarbij gaat het om heel specifieke (bijna individuele) overeenkomsten, maar ook om meer sectorale overeenkomsten. Zoals het er nu uitziet, komen er nog veel meer modelovereenkomsten. Ook NOA is bezig met het ontwikkelen van een modelovereenkomst voor de afbouwsector. Mede hierdoor erkend Wiebes dat een volledig dekkend stelsel van voorbeeldovereenkomsten niet voor 1 januari 2016 haalbaar is. 

Implementatietermijn tot 1 januari 2017

Wiebes komt belangenorganisaties, die vrezen voor een te snelle invoering van de Wet DBA, tegemoet door de streefdatum voor de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 april 2016. Daarbij geldt een 'implementatietermijn' tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen.

Bezwaren Eerste Kamer

De staatssecretaris heeft aangegeven dat het aanbieden van een uitgewerkt transitieplan voor 27 oktober 2015, de datum waarop de stemming in de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel DBA gepland staat, niet realistisch is en heeft derhalve om uitstel gevraagd. Wiebes heeft in zijn nota uitgebreid antwoord gegeven op de bezwaren die fracties in de Eerste Kamer onlangs in de tweede ronde van schriftelijke vragen hebben gesteld.

Geldigheidsduur VAR

Gevolg is dat ook de geldigheidsduur van de bestaande VAR's tot 1 april 2016 wordt verlengd. Verlenging had al plaatsgevonden voor de in 2014 afgegeven VAR's, zodat die ook in 2015 geldig blijven. Een tweede verlenging betekent dat de in 2014 en in 2015 afgegeven VAR's ook voor het eerste kwartaal van 2016 zullen gelden. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid