NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Werkwijzer Poortwachter vervangt RIV-toets

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Werkwijzer Poortwachter

UWV heeft onlangs de werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd. De werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. Dit is de opvolger van de Werkwijzer RIV-toets in de praktijk. Met een actuele inhoud en een gebruikersvriendelijke lay-out.

Uiterlijk in de 93e ziekteweek kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Het uitvoeringsinstituut toetst dan of werkgever en de werknemer in de eerste twee ziektejaren gezamenlijk voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd om de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Dit wordt ook wel de Poortwachtertoets genoemd. De werkwijzer Poortwachter beschrijft de aandachtspunten voor werkgevers in de eerste twee ziektejaren en geeft aan waar UWV bij de Poortwachtertoets op let.

Werkwijzer Poortwachter is opvolger Werkwijzer RIV-toets

De werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer RIV-toets in de praktijk uit 2011. In de nieuwe (geactualiseerde) werkwijzer is er meer aandacht voor de inzet van re-integratie tweede spoor en wordt er uitleg gegeven over de re-integratie van bijzondere arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten, payrollwerknemers en werknemers voor wie de AOW-gerechtigde leeftijd nadert. Ook zijn de aandachtspunten voor het voorkomen van een loonsanctie in de werkwijzer verwerkt.

Download de nieuwe werkwijzer. Meer info vindt u ook op de website van het UWV. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid