NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

door: Gert van de Bovenkamp
| Personeel Administratie

Werkgevers krijgen nog een jaar extra de keus tussen de huidige afspraken over de belasting op vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en de nieuwe Werkkostenregeling. Staatssecretaris Weekers (van financiën) heeft de Tweede Kamer uitgelegd dat hij de werkkostenregeling wil vereenvoudigen en deze daarmee aantrekkelijker wil maken voor het midden- en kleinbedrijf. Daarom is de officiële invoering van de Werkkostenregeling uitgesteld tot 1 januari 2015.

Volgens Frans Weekers zal de Werkkostenregeling pas echt gebruikt worden als de wetgeving in de loonbelasting beter aansluit bij wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen. Nu vinden bedrijven de uitwerking minstens zo gecompliceerd als de huidige 29 afzonderlijke afspraken over wat wel en wat niet tot het loon behoort. De afgelopen drie jaar konden bedrijven kiezen tussen de twee systemen.

Doordat de Werkkostenregeling de administratieve lasten van bedrijven nauwelijks verlicht, maakte tot nu toe nog geen 20% van de ondernemingen de overstap. De invoering vereist dat bedrijven ‘diep’ in de administratie duiken om te bepalen wat onder de Werkkostenregeling valt. Ook is in veel gevallen overleg met werknemers en ondernemingsraad nodig, omdat de arbeidsvoorwaarden veranderen. De cao Afbouw zal tekstueel worden aangepast, zodat de werkkostenregeling daarin wordt opgenomen.

Los van de werkkostenregeling maakte Weekers afgelopen donderdag bekend dat werkgevers geen crisisheffing hoeven te betalen over loon dat voortvloeit uit een opname dit jaar uit de levensloopregeling. Hij reageerde daarmee op een bericht in Het Financieele Dagblad. Daarin signaleerden belastingadviseurs dat de crisisheffing van 16% over het inkomen boven €150.000 botst met de afkoop van de levensloopregeling.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid