NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Werkkostenregeling in 2015 verplichte kost

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers aan de Werkkostenregeling (WKR) geloven. Door tussentijdse aanpassingen en veranderingen moet u er echt wel even voor gaan zitten, om te voorkomen dat u met fiscale lasten opgezadeld wordt.  

Tot op heden kon u bij het belastingvrij vergoeden van onkosten en het verstrekken van bijvoorbeeld gereedschap kiezen tussen het bestaande belastingregime en de werkkostenregeling. Die keuzemogelijkheid komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. Vanaf dan geldt voor iedereen de werkkostenregeling. In deze en volgende uitgave van Afbouwzaken zullen wij het één ander toelichten. We starten met de algemene regeling. De volgende uitgave zullen we een aantal zaken beschrijven waar u vanwege verplichtingen op grond van de cao rekening mee moet houden.

De werkkostenregeling

In de afgelopen jaren is er een wirwar aan regelingen en afspraken ontstaan over het wel of niet belastingvrij vergoeden van onkosten of het verstrekken van bijvoorbeeld gereedschappen. Denk daarbij aan allerlei verschillende criteria (10% zakelijk gebruik versus 90% zakelijk gebruik) bij vergelijkbare verstrekkingen en vergoedingen. Ingewikkelde, rigide regeltjes en veel stof tot discussie bij controle door de fiscus. Om dit aan te pakken, is uiteindelijk sinds 2011 de werkkostenregeling geïntroduceerd. 

Het invoeren van de WKR heeft de volgende doelstellingen:

  • Vereenvoudiging
  • Verminderen van administratieve lasten 
  • Besparen op uitvoeringskosten door de Belastingdienst
  • Geen uitbreiding van fiscale mogelijkheden
  • Ruimte voor ondernemers om zelf meer in te vullen.

Fiscale vrijstelling

In eerste instantie was het de bedoeling om via een vast percentage van de loonsom (de zogenoemde vrije ruimte) de werkgever vrij te laten om zelf te bepalen wat hij allemaal belastingvrij wil vergoeden. Zodra er meer vergoed werd dan de vrije ruimte, moest een eindheffing van 80% worden betaald. Helaas bleek dit te eenvoudig en niet haalbaar. Via allerlei instanties werd aangegeven dat een dergelijk regime voor werkgevers op bepaalde punten heel duur zou uitpakken. Daarom is aanvullend besloten om voor bepaalde zaken op voorhand een (soms maximale) fiscale vrijstelling te geven. 

Percentage fiscale vrije ruimte

In de drie jaar durende overgangstermijn naar de Werkkostenregeling is de fiscale vrije ruimte gedaald van 1,6% naar 1,2% van de loonsom. De werkkostenregeling is nu definitief geworden. Zodra u de vrije ruimte heeft verbruikt, moet u over het meerdere nog steeds 80% eindheffing betalen. Alvorens dit aan de orde komt, moet u weten wat er wel en niet onder de vrije ruimte valt en hoe u daar mee om kunt gaan. De zaken die niet in de vrije ruimte vallen, zijn in aparte regelingen opgenomen, waardoor deze belastingvrij vergoed kunnen worden. 

Intermediaire kosten

Zo is er een regeling voor intermediaire kosten. Bij deze kosten moet u denken aan zaken als een diner met klanten, benzinebonnen, het wassen van de auto van de zaak etc. Deze mag u belastingvrij vergoeden en vallen niet onder vrije ruimte van 1,2%. 

Gerichte vrijstellingen

Ook zijn er gerichte vrijstellingen. Hieronder vallen reiskosten (let op: km-vergoeding t/m 19 cent onbelast), tijdelijk verblijf in een hotel wegens werk (incl. maaltijden), cursussen, congressen en vakliteratuur en studie- of opleidingskosten. 

Nihilwaarderingen

De volgende regeling is die van nihilwaarderingen. U moet dan denken aan werkplekvoorzieningen, Arbo-voorzieningen, consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd, werkkleding, privégebruik ov-jaarkaart en voordeelurenkaart. 

Vrije ruimte

Voor zover de vergoedingen en/of verstrekkingen niet onder de drie hierboven genoemde belastingvrije maatregelen vallen, kunt u ze onder brengen in de vrije ruimte. Denk aan kerstpakketten, fiets van de zaak, personeelsfeesten. De vrije ruimte is 1,2% van de loonsom SV per jaar. Stel dat deze € 300.000,- is, dan is de vrije ruimte € 3.600,-. Voor zover eventuele belastbare vergoedingen en//of verstrekkingen hier boven uit gaan, moet de werkgever een eindheffing betalen van 80% over het meerdere.  

Conclusie

Na jaren van keuzevrijheid wordt de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht. Niet alle wijzigingen en regelingen zijn bekend, maar dat zal op korte termijn wel gebeuren. Met betrekking tot de cao Afbouw is het vooral van belang om goed te kijken wat de wijzigingen die thans zijn doorgevoerd, voor u betekenen, zodat u niet met onnodige hoge fiscale lasten wordt opgezadeld. In de volgende uitgave hierover meer... 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid