NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Werken met buitenlandse zelfstandigen vraagt de nodige aandacht

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding Administratie

Werken met buitenlandse zelfstandigen vraagt de nodige aandacht

Zeker nu de economische omstandigheden verbeteren, wordt er in de afbouwsector regelmatig met buitenlandse arbeidskrachten gewerkt. Veelal worden die als zelfstandige aangeboden en ingehuurd. Gelet op de geluiden blijkt dat er toch nog steeds veel vragen zijn over de gevolgen van het werken met buitenlandse arbeidskrachten, in relatie tot de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de Wet op de Identificatieplicht (WID).  

Of een bedrijf wel of geen gebruik maakt van buitenlandse arbeidskrachten, is een keuze die elk bedrijf zelf moet maken. Maar het is wel belangrijk om daarbij gebruik te maken van legale constructies. Het is zeer vervelend om, zeker nu ook de overheid extra inspanningen doet om illegale constructies aan te pakken met onder andere de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), uit pure onwetendheid tegen forse boetes aan te lopen. In het kort zullen we hieronder weergeven aan welke zaken u in ieder geval aandacht moet besteden voordat u met een buitenlandse arbeidskracht in zee gaat. 

Zelfstandige zonder personeel (ZZP) uit de EU, EER of verdragsland

Om het ‘gedoe’ met de WKA en dergelijke te ontlopen, zoekt men steeds vaker zijn toevlucht tot de zogeheten ZZP-er; in dit geval de buitenlandse ZZP-er. Ook hier geldt echter dat u voor een paar zaken goed op uw hoede moet zijn. Eerst gaan we in op de belangrijkste punten die u moet regelen: 

  • Komt de ZZP-er uit de EU, EER of verdragsland: laat hem zorgdragen voor een A-1 (vroeger E-101) verklaring, waaruit blijkt dat hij in eigen land verzekerd is en blijft. Daarmee geeft hij ook aan dat hij niet in Nederland zijn bedrijf vestigt, maar onder het regime van zijn eigen land blijft vallen;
  • Buitenlandse ZZP-ers kunnen zich gewoon inschrijven bij de KvK als bedrijf en onder de Nederlandse wetgeving als ZZP-er aan de slag gaan. Voorheen kon u, om u te vrijwaren voor de gevolgen van de WKA, gebruik maken van de VAR-WUO. Echter deze VAR-WUO is met de invoering van de wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016 komen te vervallen. U kunt binnenkort natuurlijk wel gebruik maken van de modelovereenkomst Afbouw voor het werken met ZZP-ers. Deze overeenkomst biedt niet zonder meer dezelfde mate van vrijwaring als de VAR. Vraag ook altijd om een kopie van een recente verklaring van inschrijving bij de KvK. Wil hij zich niet hier inschrijven/vestigen, vraag dan de Belastingdienst om een positieve ZZP-verklaring op grond van de door het bedrijf aangeleverde gegevens. De beoordeling of iemand ondernemer is, kan namelijk per land verschillen. Het feit dat de ZZP-er in eigen land als ondernemer wordt aangemerkt, wil nog niet zeggen dat dit ook in Nederland het geval is.
  • Zorg voor een kopie van het paspoort van de buitenlandse ZZP-er in uw administratie, maar ook in die van de eventuele opdrachtgever. Overigens is het niet voldoende simpelweg een kopie in uw administratie te bewaren. Er wordt van u verwacht dat u het document gecontroleerd hebt op echtheid. Een wazig kopietje met nauwelijks zichtbare foto e.d. is niet voldoende en kan, bij mogelijke illegaliteit van de ZZP-er, u duur komen te staan! Namelijk € 12.000,- per overtreding.
  • Zorg er zelf voor dat u geen situaties creëert waarbij de ZZP-er verdacht veel op een werknemer lijkt bijvoorbeeld. Voor een ZZP-er uit Kroatië heeft u geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar als hij als werknemer (en dat kan ook met terugwerkende kracht zijn) wordt aangemerkt, wel. Als die vergunning er niet is, wordt de ZZP-er alsnog als illegaal aangemerkt en volgt hier, bij een eventuele controle, een boete op van  € 12.000,-. Let daarbij ook op het gebruik maken van bemiddelingsbureaus die “alles” wel even regelen voor deze ZZP-ers. In veel gevallen gaat het dan toch echt om werknemers en niet om ZZP-ers. Een forse boete is dan het gevolg. Niet zomaar  doen dus.

Zelfstandige van buiten de EU, EER of verdragsland

Als de ZZP-er uit een land komt van buiten de EU, EER of een verdragsland, komt er nog iets bijzonders om de hoek kijken. Zelfs als u beschikt over de hiervoor genoemde informatie die u gecontroleerd hebt op echtheid, bent u nog niet zeker van het feit dat u niet met een “illegale” arbeidskracht te maken hebt en dat hij hier ook mag werken. U zult aan de hand van o.a. het paspoort of de verblijfsvergunning van deze mensen moeten verifiëren dat zij hier wel mogen werken. Dit staat normaal gesproken aangegeven als: (Vrije) Arbeid Toegestaan. 

Niet doen!

Soms komt het voor dat er aangegeven wordt dat Arbeid Niet Is Toegestaan, terwijl hij verder wel over de benodigde papieren beschikt. Indien u met een dergelijke situatie te maken heeft, kunnen wij slechts één ding adviseren: NIET DOEN!

Boete

Indien u toch met een dergelijke ZZP-er aan de slag gaat en dit wordt bij een controle door Inspectie SZW geconstateerd, dan wordt dit als een illegale arbeidskracht aangemerkt en bedraagt de boete (voor u, maar ook voor uw opdrachtgevers) minimaal € 12.000,- per overtreding. Dat kan dus heel duur uitpakken.

Zoals uit het bovenstaande mag blijken, vergt het werken met buitenlandse arbeidskrachten de nodige inspanning en aandacht. Een klein foutje kan tot grote gevolgen (lees: boetes) leiden. Zorgvuldigheid moet zeker betracht worden. Overtuig u zelf er van dat u in ieder geval zelf alles gedaan heeft om problemen te voorkomen. Uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid