NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Werk aan de winkel

door: Rob van Boxtel
| Techniek Praktijk

Werk Aan De Winkel

Op 15 maart vond in het NOA-Afbouwcentrum een Isolatiemiddag plaats. Deze bijeenkomst voor leden van de Hoofdsector Stukadoren & Afbouw trok in totaal 97 bezoekers naar Veenendaal. De middag had tot doel de bezoekers erop te wijzen dat er op het gebied van isoleren enorm veel werk aan komt. Het is dan ook van belang om als bedrijf te kijken of je daar een graantje van mee kunt pikken. Een 12-tal leveranciers toonden deze dag hun isolatieproducten. 

Na de koffie voerden een drietal sprekers het woord. Rob van Boxtel van het secretariaat mocht de aftrap doen. Vanaf 1980 heeft hij ervaring opgedaan met buitengevelisolatie, zowel als leverancier en als voorzitter/secretaris van de LSGI. Daarvan waren de oprichting van het Garantiefonds Gevelisolatie en de uitgave van het Handboek Gevelisolatie enkele wapenfeiten. 

Verduurzaming

Allereerst werd ingegaan op de aandacht voor wat we nu verduurzaming noemen. Die begon in 1960 bij de Club van Rome met de discussie over de eindigheid van oliereserves in de wereld en stijging van olieprijzen. In 1973 volgde de oliecrisis met daarop de eerste energiebesparingscampagne. In 1974 kwam klimaatverandering onder de aandacht door een boek van Nigel Calder die een ijstijd verwachtte. In 1997 werd het Kyotoprotocol getekend en in 2006 kreeg klimaatverandering aandacht door inzet van Al Gore. Belangrijk was het Energieakkoord dat in 2013 werd getekend door een groot aantal organisaties waaronder de overheid, werkgevers, werknemers, NGO’s en tal van partijen uit de bouw. Er werden afspraken gemaakt over een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050 en dat er jaarlijks 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen moeten worden geïsoleerd. Hierbij moet een minimaal twee stappen beter energielabel worden gerealiseerd. Deze doelen zijn juridisch bindend voor Nederland. En dat heeft de overheid geweten… In 2015 wordt ze in een rechtszaak, aangespannen door Urgenda, veroordeeld omdat de afspraken onvoldoende zijn nagekomen. 

1000 woningen per dag verduurzamen

Daarop volgde een Energierapport (met de melding dat de gasleidingen de grond uit gaan) en het akkoord van Parijs. Inmiddels kwam de aardbeving problematiek in Groningen steeds meer onder de aandacht. De schadeafwikkeling stagneerde (of stagneert nog steeds) hetgeen breed uitgemeten werd in de pers en minister Kamp werd in Groningen bedolven onder kritiek. Deze kritiek werd overgenomen door het nieuwe kabinet dat in oktober 2017 werd geïnstalleerd. Minister Wiebes meldde in de Kamer dat de economische groei op zou gaan aan de energietransitie (en weinig aandacht kreeg in de pers). Er ontstond nog meer druk door een aardbeving begin dit jaar. Inmiddels was de Taskforce bouwagenda opgericht onder voorzitterschap van Bernard Wientjes. Hij stelt: “In de bouw is een revolutie nodig” vanwege de grote opgave waar de bouw voor staat om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Hij waarschuwt: “Als de bouw in het huidige tempo doorgaat met verduurzamen van gebouwen komen we in de verste verte niet in de buurt van de doelen van Parijs. Die halen we dan pas in 2350”. We verduurzamen nu enkele tientallen woningen per dag. Dat moet naar 1000 woningen. De arbeidsproductiviteit moet omhoog, nieuwe technologieën en vernieuwing van het bouwonderwijs zijn noodzakelijk en er zijn veel extra mensen nodig. Er wordt voorgerekend dat het energieneutraal maken van 7,6 miljoen woningen in 2050, dus in 396 maanden, 19.192 woningen per maand betekent. Geen van de aanwezigen had de overtuiging dat we dat gaan redden. Met de hete adem die de politiek in de nek heeft, zal de ingeslagen weg hoe dan ook worden voortgezet met als strafmaatregel extra belastingen op gas en dwangmaatregelen voor eigenaren van onvoldoende geïsoleerde woningen. 

Rendement van isolatie

Oftewel: er is wel degelijk werk aan de winkel. Gelukkig maakt isoleren ook bewoners gelukkig door de waardevermeerdering van geïsoleerde woningen, dat het goed voor het milieu is, een verhoogd comfort biedt en energiekostenbesparing. Het rendement van isolatie wordt ingeschat tussen 7 en 12 procent. Dat zijn percentages die je bij een bank niet krijgt! 

Certificeren

Vervolgens passeerden verschillende isolatiemogelijkheden de revue. Daarbij werd aangehaald dat je bij sommige werkzaamheden niet ontkomt aan certificatie. Certificatie is een bewijs dat het uitvoerend bedrijf verstand van zaken heeft en dat er kwaliteit te verwachten valt. Er zijn vaak al zoveel aanbieders die dit kunnen aantonen dat het voor een opdrachtgever een verhoogd risico geeft om in zee te gaan met een niet gecertificeerd bedrijf. 

Mogelijk isolatiewerkzaamheden

In een snel staccato werd ingegaan op alle mogelijke isolatiewerkzaamheden. Het aan de binnenzijde isoleren van platte daken werd ernstig afgeraden vanwege de vele problemen die daar in het verleden mee zijn ontstaan. Vooral dakisolatie en uiteraard binnen- en buitengevelisolatie worden genoemd als typische werkzaamheden die door onze branche goed kunnen worden uitgevoerd. Voor wat betreft gevelisolatie binnen is uiteraard het plaatsen van een voorzetwand de bekendste. Daarnaast is er een duurdere variant waarbij isolatieplaten (geen polystyreen) aan de binnenkant van de gevel worden aangebracht. Zeker als hiervoor bijzonder dampopen materialen worden gebruikt krijgt men ook “vocht technisch” een aangenaam binnenklimaat.

Tips

De lezing werd afgesloten met enkele tips. Als men van plan is met isolatie aan de slag te gaan, is het goed te weten dat www.energielabelatlas.nl aangeeft welke wijken het slechtst geïsoleerd zijn. De website www.energiesubsidiewijzer.nl vertelt waar provincies en gemeentes subsidie geven. Er is momenteel geen landelijke subsidie. Tevens werd gewezen op Energieloketten. Dit zijn gemeentelijke initiatieven, uitgevoerd door soms professionele bedrijven en soms goedwillende vrijwilligers. Wil men op plaatselijk niveau onder de aandacht komen, is het niet onverstandig om met hen in contact te treden. Als laatste werd aandacht gevraagd om goed geschoold de strijd aan te gaan.

Lezingen

Aansluitend gaf Harold Brocken van Gevelsupport (gezien de beschikbare tijd) summiere uitleg over bouwfysica. Er werd kort ingegaan op R- en lambdawaarden, isolatiedikte, inwendige condensatie, dampremmende lagen en koudebruggen. Ed Pot van de Stichting Gevelgarantie toonde veel dia’s van (oorzaken van) schades aan gevelisolatiewerken. Ook alle leveranciers kregen nog een korte spreektijd om de aanwezigen hun producten aan te prijzen. Opvallend was de suggestie om - als men dan toch bij de opdrachtgever in gesprek is - aandacht te vragen voor het isoleren van andere delen van de woning. Specifiek werden voorzetramen genoemd en er werd gewezen op de website wijisoleren.nl waar men bedrijven kan vinden die een groot aantal andere isolatiewerkzaamheden uitvoeren.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid