NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Welk btw-tarief geldt voor u?

door: Gert van der Meulen
| Administratie Werkvoorbereiding

Btw

Sinds juli 2016 hebben we in de afbouwsector te maken met een drietal regelingen voor de toepassing van het lage btw-tarief. De permanente regeling voor stukadoors, de regeling voor isolatiewerkzaamheden en sinds juli 2016 de regeling voor het leggen van giet- en coatingvloeren. 

Uit de vele vragen die het secretariaat hierover krijgt, blijkt dat het niet altijd even duidelijk is wanneer de btw-regeling nu wel of niet geldt. Om hier wat duidelijkheid in te brengen, zullen we in het kort de huidige regelingen uiteenzetten.

Permanente btw-regeling voor stukadoors

Sinds 15 september 2009 is er een permanente regeling voor het lage btw-tarief voor stukadoren en schilderen. Bedrijven mogen het lage btw-tarief van 6% in rekening brengen voor werkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar, die particulier bewoond worden. Voor het vaststellen van de leeftijd van de woning is de dag van eerste ingebruikname van de woning bepalend. De opdrachtgever hoeft niet de particulier zelf te zijn. Dit mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het stukadoors- en schilderwerk maar wordt uitgevoerd aan een woning bestemd voor particuliere bewoning. Voor het vaststellen of bepaalde werkzaamheden wel of niet onder de regeling vallen, kunt u de handleiding raadplegen en downloaden via het kenniscentrum van NOA. Een ouderdomsverklaring, behalve als u echt twijfelt, is niet meer nodig. 

Veel gestelde vragen

  • Valt het stukadoren van een kerk onder deze regeling? Het antwoord hierop is zonder meer: nee. U moet hier zowel over de arbeid als over de materialen het hoge btw-tarief van 21% rekenen. 
  • Mag het lage btw-tarief worden toegepast op bestaande kantoorpanden die omgebouwd worden tot een woning? Nee, als een kantoorpand wordt verbouwd, is het verlaagde tarief niet van toepassing. Ook niet als het kantoorpand wordt getransformeerd tot appartement(encomplex). Dan geldt dat er oplevering plaatsvindt van een nieuwe onroerende zaak, namelijk een woning. De woning is dan ook niet langer dan twee jaar in gebruik genomen. Dus moet in dergelijke gevallen het hoge tarief van 21% worden toegepast. 

Giet- en coatingvloeren

Sinds juli 2016 valt ook het leggen van bepaalde giet- en coatingvloeren onder het lage btw-tarief. Bij het aanbrengen van deze vloeren, in woningen ouder dan twee jaar die particulier bewoond zijn, geldt op zowel arbeid als materiaal het lage btw-tarief. Het gaat daarbij om de volgende type vloeren:

  • Coatingvloeren
  • Gietvloeren (evt. met chips, vlokken, flakes, etc.)
  • Slurry gietvloeren
  • Scheuroverbruggende elastische gietvloeren zoals galerijvloeren, balkons, parkeergarages, trappenhuis, etc.

Het gaat hierbij om vloeren, die onder de noemer van een “verfsysteem”, kunnen worden aangebracht. 

Tip: beschrijf in de opdrachtbevestiging en/of factuur dat er een verfsysteem is aangebracht in de vorm van een coating- of gietvloer.

Isolatiewerkzaamheden

Veel bedrijven voeren naast de bovengenoemde werkzaamheden, ook isolatiewerkzaamheden uit. Hiervoor geldt dat u op de arbeidskosten voor het isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen van twee jaar of ouder ook het lage btw-tarief van 6% mag toepassen. Er is regelmatig onduidelijkheid over de vraag of over het materiaal nu 6% of 21% moet worden gerekend. Echter is dit sinds 1 januari 2014 heel duidelijk: alle gebruikte (isolatie)materialen vallen onder het 21% tarief. Dus 6% over de uren, 21% over het materiaal.

Splitsen van btw op factuur

Zoals uit de bovenstaande informatie blijkt, is het voor de stukadoorswerkzaamheden niet nodig om te splitsen. Zowel over de arbeid als het materiaal geldt bij woningen van twee jaar en ouder het lage btw-tarief van 6%. Dat ligt bij de regeling voor isolatie duidelijk anders. Daar moet u wel splitsen. Het lage btw-tarief van 6% voor arbeid en het hoge tarief van 21% voor materialen. 

Wijziging laag btw-tarief van 6% naar 9%?

NOA krijgt veel vragen over het lage BTW-tarief. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven dat het lage BTW-tarief verhoogt wordt van 6 naar 9%. Het secretariaat heeft krijgt regelmatig de vraag wanneer de maatregel ingaat en of u uw offertes daar al op moet aanpassen. Vooralsnog is dit echter niet aan de orde. Er is nog geen datum bekend waarop deze wijziging in zal gaan. Tot die tijd blijft het tarief dus 6%. Als de verhoging wordt doorgevoerd gaan we er vanuit dat dit ruim van te voren bekend zal worden gemaakt, zodat u hier in uw bedrijfsvoering rekening mee kunt houden. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid