NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wees alert voor opvolgend werkgeverschap

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Kent u het fenomeen opvolgend werkgeverschap? U kunt hiervoor aangemerkt worden als u na een doorstart of een nieuw opgericht bedrijf voormalige personeelsleden opnieuw in dienst neemt.

Regelmatig zijn er bedrijven die bij een faillissement een doorstart maken. Soms onder dezelfde naam, soms met een nieuwe naam als geheel nieuw bedrijf. In een groot aantal gevallen komt een deel van het personeel in dienst van het nieuwe bedrijf. Werknemers worden dan vaak met nieuwe arbeidsovereenkomsten aangenomen. Of ze nu lang of kort in dienst waren, om risico’s te beperken, krijgen ze in het nieuwe bedrijf allemaal een contract voor bepaalde tijd. Dat lijkt prima in orde, maar u moet eigenlijk wel het fenomeen ‘opvolgend werkgeverschap’ kennen. 

Opvolgend werkgeverschap

Volgens de Hoge Raad, beschreven in arresten van 11 en 25 mei 2012, is er sprake van opvolgend werkgeverschap als:

  • enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als in de vorige overeenkomst, en:
  • anderzijds tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan, dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Wanneer louter en alleen dezelfde werkzaamheden verricht worden in de opvolgende arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd, kan er geen sprake zijn va opvolgend werkgeverschap. Daarvoor moeten tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat er inzicht is in de competenties van de werknemers en diens geschiktheid voor de werkzaamheden. Ontbreekt die band, dan kan een doorstarter zonder rekening te houden met de geschiedenis bij de gefailleerde (opnieuw) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan.

Zijn de banden echter zodanig dat kennis en inzicht van de ex-werkgever in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer aan de nieuwe werkgever, de doorstarter, toegerekend kunnen worden, dan kunnen niet zomaar arbeidscontracten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de doorstarter materieel gezien dezelfde werkgever is, maar een nieuwe vennootschap heeft opgericht. Ook is sprake van opvolgend werkgeverschap als niet alleen het uitvoerend personeel, maar ook het management dat over het aannamebeleid binnen de gefailleerde onderneming besliste, door de nieuwe werkgever wordt overgenomen.

Correct contract van belang

Ook binnen de afbouwsector worden soms (noodzakelijkerwijs) doorstarts gemaakt. Deze bedrijven lopen dan de nodige risico’s bij het aannemen van hun personeel. In andere situaties kan het fenomeen opvolgend werkgeverschap onbedoeld ook een rol spelen. Schroom niet om contact met ons secretariaat op te nemen voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat. Wij adviseren u graag. Een verkeerd contract kan namelijk vervelende consequenties hebben.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid