NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wat is MVO

door: Gert van der Meulen
| Management

MVO Loont

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: people, planet en profit zijn de sleutelwoorden. Bij MVO gaat het om duurzaamheid, maar ook om fatsoen en het dienen van maatschappelijke belangen. Dat klinkt groots en intensief, maar veel bedrijven werken hier op onderdelen al goed aan. U wellicht ook, maar zonder dat u zich dat realiseert.

De drie P's

Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren. 

People

Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen.

Planet

Planet betekent dat de bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk.

Profit

Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar deeconomische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding en sponsoring.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid