NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wat is Lean bouwen

door: Webbeheer
| Management

LEAN

Lean management is gericht op het vermijden van verspilling. De lean-principes werden door autofabrikant Toyota ontwikkeld. Het principe is door velen gekopieerd en verder doorontwikkeld. Lean staat voor het zodanig inrichten van processen dat producten en projecten met zo weinig mogelijk verspillingen worden gerealiseerd. 

Volgens het lean principe is verspilling alles wat géén waarde toevoegt voor de klant, zoals tijdverlies, materiaalverlies, kostenoverschrijding, onbenutte capaciteit etc. Steeds meer onderdelen worden prefab geproduceerd en tijdens de bouw gemonteerd. De verkorting van de bouwtijd die hiervan het gevolg is, werkt direct in het voordeel van de klant.

Lean bouwen

Lean bouwen is samenwerken en bouwen binnen een leancultuur waarbij waarde actief wordt vergroot en verspilling wordt teruggebracht. De betekenis van het woord lean, slank, komt tot uitdrukking in de projecten die volgens lean-methodiek gebouwd worden. Het efficiënt gebruik maken van tijd, materialen en productieprocessen creëert waarde en voorkomt verspilling en faalkosten.

De klant vormt bij lean bouwen het belangrijkste uitgangspunt voor alle volgende processen. Je denkt en werkt vanuit de klant en het project. Een efficiënte en transparante manier van organiseren en communiceren geeft inzicht in documenten en processen en overzicht aan alle betrokkenen. Tijdverspilling door foutieve planningen of te lange lijnen behoort met lean bouwen tot het verleden.

Lean bouwen in kerwoorden:

  • flexibele en doelgerichte projectorganisatie 
  • transparante (online) communicatie
  • timemanagement en doelmatige logistieke planning
  • korte doorlooptijden
  • kostenbesparing
  • gericht op het creëren van waarde en het terugdringen van verspilling

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid