NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wat is duurzaam bouwen?

door: Erica van Aken
| Management

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie:

De drie P’s:

  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Bij duurzaam bouwen worden allerlei termen en begrippen gebruikt. Deze begrippen zijn door de Rijksoverheid toegelicht in een begrippenlijst.

Meer weten over duurzaamheid?

Op internet wordt veel geschreven over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame bouwmethodes. We hebben diverse links voor u op een rijtje gezet:

Allerhande blogs over duurzaamheid en duurzaam bouwen
Online platform over duurzaamheid
Duurzaam bouwen volgens TNO 
De Duurzaamheidsfabriek
Online platform over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Alles over cradle-to-cradle

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid