NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wat houdt een bindende uitspraak in?

door: Jolanda Reede
| Nazorg Management

Uit het geschil dat is ingediend bij de Geschillencommissie Afbouw komt een bindende uitspraak waar alle partijen zich aan dienen te houden.

De Commissie kan iedere beslissing nemen, die zij ‘redelijk en billijk acht’ om zo het geschil te kunnen beëindigen. Zo kan de Commissie onder meer de volgende beslissingen nemen:

  • een schadevergoeding toekennen;
  • de ondernemer of de consument verplichten de overeenkomst na te komen;
  • de overeenkomst ongedaan maken;
  • een betalingsverplichting vaststellen;
  • aan de ondernemer (herstel)werkzaamheden opdragen.

Een andere mogelijkheid is, dat de Commissie partijen alsnog tot een schikking brengt. Dit kan uiteraard alleen als beide partijen ermee instemmen. Het komt voor dat u de consument voor het indienen van de klacht een aanbod heeft gedaan, maar dat de consument dat aanbod niet redelijk vond en de zaak toch aan de Commissie heeft voorgelegd. Acht de Commissie dat aanbod wel redelijk, dan kan zij bepalen dat de particulier uw aanbod alsnog aan moet nemen. De in het ongelijk gestelde partij moet de behandelingskosten van het geschil betalen. Deze bedragen € 230,-. Wordt er geschikt of over gedeelde gelijkstelling gesproken, dan worden ook de behandelingskosten naar rato gedeeld.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid