NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wat houdt de nakomingsgarantie in?

door: Jolanda Reede
| Nazorg Management

Als de uitspraak van de Geschillencommissie Afbouw niet wordt nagekomen, kan er aanspraak worden gemaakt op de nakomingsgarantie van NOA.

Een uitspraak van de Commissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. Mocht een ondernemer weigeren de uitspraak na te komen, zonder de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, dan kan de consument voor de uitvoering van de beslissing een beroep doen op de nakomingsgarantieregeling van de NOA. De NOA moet dan zorgdragen voor nakoming van de bindende uitspraak door de commissie. NOA zal daarna de gemaakte kosten op het betreffende NOA-lid verhalen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid