NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Waarschuwingsplicht

door: Webbeheer
| Werkvoorbereiding

Warning

Onze huisadvocaten zijn er regelmatig druk mee: de waarschuwingsplicht. In veel dossiers komt op enig moment de vraag: “Had de ondernemer moeten waarschuwen?” 

Ondernemers worden geacht deskundig te zijn. Zo is er verschil in de wijze waarop u bijvoorbeeld aannemers (ook deskundig) moet informeren, of consumenten moet waarschuwen. De waarschuwingsplicht geldt voor alle zaken die de kwaliteit van het werk kunnen beïnvloeden. Daarbij moet worden gedacht aan onjuistheden in de opgedragen werkwijze, ongeschiktheid van materialen en dergelijke. Als er dus zaken zijn die de kwaliteit van het werk kunnen beïnvloeden, doet u er verstandig aan uw opdrachtgever daar vóór de uitvoering van de werkzaamheden op te wijzen.

Hoewel het administratieve rompslomp lijkt, is het verstandig een gegeven waarschuwing schriftelijk te bevestigen. Want, zo blijkt in de praktijk van onze huisadvocaten, een gegeven waarschuwing is meestal vergeten als er problemen ontstaan. 

Als zo’n probleem uitmondt in een juridische procedure, dan moet de opdrachtnemer bewijzen dat er (destijds) gewaarschuwd is. En dat kan niet als er niets op papier staat. Natuurlijk kunnen er getuigen worden gehoord, maar wie was er destijds bij dat overleg betrokken? Wie weet dat nog? Soms zitten er jaren tussen de waarschuwing en het geschil. 

Hoe kunt u omgaan met de waarschuwingsplicht, zonder er een dagtaak bij te krijgen:

  • Maak een foto van de situatie. Stuur die per mail naar uw opdrachtgever met een korte tekst erbij. Hierbij het detail zoals vandaag besproken, waarbij ik aangaf dat… (en daar uw bezwaar/de moeilijkheid en de oplossing/afspraak). 
  • Neem het probleem indien mogelijk op in de offerte. Beschrijf het probleem (juist ook als dit prijsconsequenties tot gevolg heeft). 
  • Gebruik een vrijwaringsformulier als u de werkzaamheden wilt uitvoeren, maar geen garantie wilt geven, omdat u gewaarschuwd hebt voor de risico’s en mogelijke gevolgen. Vul een vrijwaringsovereenkomst in en laat deze ondertekenen door de opdrachtgever. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid