NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Voortgangsbewaking met ProjectDirect

door: Webbeheer

Veel bedrijven hebben behoefte aan een goede voortgangsbewaking van projecten. Enerzijds om te weten of het project op schema loopt en binnen de begrote uren afgerond zal worden (economisch argument). Anderzijds om nieuwe projecten op tijd te kunnen plannen, of de planning aan te kunnen passen (planningselement). Daarnaast kan een goede voortgangsbewaking het bewustzijn bij het uitvoerende team verhogen en daarmee de betrokkenheid bij het werk. Hiermee kunnen bedrijven gericht sturen op rendementsverbetering.

In de praktijk gaat de bewaking van de uren- en voortgangsbewaking op de werkvloer veelal op papier en moet er na het inleveren van de informatie een administratieslag gemaakt worden om de overzichten beschikbaar te hebben. Daarmee gaat tijd verloren om (bij) te sturen en is er (daardoor) vrijwel geen terugkoppelmoment richting de projectverantwoordelijke. Niet zelden wordt dan pas aan het einde van een project geconstateerd dat het uit de uren is gelopen.

Webapplicatie

Begunstigend lid Gilde heeft daarom ProjectDirect ontwikkeld voor het op locatie bewaken van de voortgang van projecten. Het betreft een webapplicatie en werkt dus op ieder type toestel met een internetverbinding. 

Bekijk een demo filmpje van project direct

NOA Webtv video: Voorgangsbewaking met ProjectDirect

Neem voor meer info contact op met Gilde Software 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid