NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Voorlopig geen compensatie transitievergoeding

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Transitievergoeding (2)

Werkgevers krijgen per 1 januari 2019 géén compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen, is namelijk controversieel verklaard.

Als een werkgever een werknemer ontslaat na 2 jaar ziekte, heeft de werknemer in principe recht op de transitievergoeding. Voor veel werkgevers is dit een flinke kostenpost, die nog eens bovenop de kosten van twee jaar loondoorbetaling en de re-integratiekosten komen. Mede door de discussie over de loondoorbetaling bij ziekte zoals die al langere tijd op veel plaatsen woedt, had minister Asscher een wetsvoorstel ingediend waarbij de werkgever in het geval van een langdurige zieke werknemer de betaalde transitievergoeding terug zou kunnen krijgen via het UWV.

Compensatieregeling zou met terugwerkende kracht worden ingevoerd

Het verplicht betalen van de transitievergoeding geldt al vanaf 1 juli 2015, maar de compensatie zou vooral vanuit administratief oogpunt met ingang van 1 januari 2019 geregeld worden. Dit zou dan met terugwerkende kracht geregeld worden tot 1 juli 2015. Echter, het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen, is controversieel verklaard. Tot deze week was niet zeker of de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer zou worden uitgesteld. Inmiddels is het wel duidelijk.

Uitstel betekent (voorlopig) geen compensatie

De Tweede Kamer gaat pas weer met het wetsvoorstel aan de slag als er een nieuw kabinet is. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf eerder in een Kamerbrief aan wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Uitstel van de behandeling van zijn wetsvoorstel zorgt ervoor dat werkgevers niet per 1 januari 2019 de verwachte compensatievergoeding kunnen krijgen.

Toekomst van compensatie transitievergoeding onzeker

Voor werkgevers is het besluit teleurstellend. Er moet nu immers nog langer gewacht worden op de beloofde compensatie. Bovendien bestaat de kans dat het wetsvoorstel helemaal niet door de Tweede en Eerste Kamer komt. Er is veel kritiek op de WWZ, met name omdat het wetsvoorstel de kern van het probleem niet aanpakt. De hoge kosten bij ziekte blijven op deze manier bestaan. 

Bewaar administratie zorgvuldig

Werkgevers zouden de compensatie indirect zelf via een verhoging van de Awf-premie (premie WW) bekostigen. Hoewel de wet dus (voorlopig) niet door gaat, is het belangrijk dat werkgevers die na ontslag wegens langdurige ziekte een transitievergoeding betaald hebben, hun administratie over de ontslagen werknemer nog zorgvuldig bewaren. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet een werkgever  later alsnog kunnen bewijzen dat hij een transitievergoeding betaald heeft.

Hoe het verder gaat met het voorstel zal moeten blijken, maar we houden u uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid