NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Voorkom juridisch getouwtrek

door: Rob van Boxtel
| Praktijk Nazorg

Vrouwe -Justitia

We worden wel eens - hopelijk niet al te vaak - geconfronteerd met ontevreden klanten. Klaarblijkelijk is het werk dan niet gelopen zoals de klant het in gedachten heeft. Het gevolg: de factuur wordt deels of in het geheel niet betaald. Meestal is een goed gesprek met de klant en het probleem oplossen genoeg om er samen uit te komen. Maar loopt de communicatie niet helemaal lekker, of worden er steeds andere eisen gesteld, dan kan er wel degelijk een juridisch conflict ontstaan. Het is belangrijk te weten hoe u daar uit moet komen. Nog belangrijker is hoe u dit allemaal kunt voorkomen.

De voorlaatste bijeenkomst van de hoofdsector Stukadoren & Afbouw ging over schades, hoe die te voorkomen en te verhelpen. Toen werden er al veel vragen gesteld over de aansprakelijkheid en garantie. Als ondernemer moet u niet alleen van alle technische zaken op de hoogte zijn, maar ook het nodige weten over wettelijke en contractuele verplichtingen. De huisadvocaten van NOA, Gert van Gorcom en Ingeborg van Leusden, legden veel voorkomende zaken en problemen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit.

Wanneer wat vastleggen?

Wetten en contracten zitten ingewikkeld in elkaar. Opvallend was het om te vernemen dat in het burgerlijk wetboek slechts 15 artikelen zijn opgenomen over het aannemen van werk. Deze worden overigens aangevuld met een vijftal artikelen die specifiek gaan over het werken in opdracht van particulieren. Naast wat er in de wet staat, zijn er natuurlijk nog andere zaken waar we aan moeten voldoen. Die kunnen, afhankelijk van het werk, vastliggen in de offerte, opdrachtbevestiging, het bestek, de UAV en/of algemene voorwaarden. En dan zijn er ook nog mondelinge afspraken. Onze huisadvocaten van Van Gorcom Advocaten behandelden daarom deze middag de algemene voorwaarden, garantie en de waarschuwingsplicht. In hun dagelijkse praktijk als gespecialiseerde bouwrechtadvocaten krijgen zij hier namelijk erg veel mee te maken.

Particuliere of zakelijke opdrachtgever

Helaas weten we dat er zeer gehaaide opdrachtgevers zijn die er een sport of verdienmodel van maken om bij opdrachtnemers een stuk van de aanneemsom terug te verdienen door te klagen over meerwerk en/of allerhande andere zaken die u in hun ogen niet juist gedaan heeft. Door uw rechten en plichten te kennen, kunt u financiële kleerscheuren beperken. Daarom werd allereerst nog eens het verschil tussen professionele en particuliere opdrachtgevers aangeduid. De particulier wordt in ons rechtssysteem erg de hand boven het hoofd gehouden, omdat er vanuit gegaan wordt dat hij/zij geen verstand van bouwkundige zaken heeft. Uw informatieplicht is bij particulieren veel strenger bepaald dan wanneer u werkt voor een aannemer. Van een aannemer wordt aangenomen dat hij verstand van bouwen heeft. Voor beide categorieën klanten heeft NOA daarom aparte algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. Hoe belangrijk het is om deze aan die opdrachtgevers op te sturen, werd haarfijn uit de doeken gedaan. 

Garanties en leveringsvoorwaarden

Een flink deel van de middag werd besteed aan de vraag: Hoe om te gaan met garanties? Daarover is (weinig) vastgelegd in de wet, maar in de algemene voorwaarden van NOA staat er van alles over beschreven. Desalniettemin kan het voorkomen dat u bij een bepaalde garantietermijn minder garantie geeft dan dat redelijkerwijs van u verlangd mag worden. Na afloop van de garantietermijn kunt u onder voorwaarden toch nog worden aangesproken op garantieverplichtingen. Dat wil overigens absoluut niet zeggen dat de algemene voorwaarden niet van belang zijn om mee te sturen. U doet er verstandig aan altijd in uw offerte naar uw voorwaarden te verwijzen. Let daarnaast goed op de voorwaarden die een (grote) aannemer in zijn opdracht vermeld; het kan maar zo zijn dat daarmee uw voorwaarden van de hand worden gewezen. 

Waarschuwingsplicht

De waarschuwingsplicht was een ander belangrijk item dat aan de orde kwam. Het komt erop neer dat u een opdrachtgever moet waarschuwen als er in de opdracht werkwijzen en/of producten zijn voorgeschreven die risico’s met zich meebrengen. Uiteraard geldt de plicht ook als u die risico’s gedurende de uitvoering van uw werkzaamheden ziet. Het dichtzetten van naden van kanaalplaatvloeren is daar het klassieke voorbeeld van. Eén van de deelnemers merkte op dat het wellicht verstandiger is om de opdrachtgever de garantie te geven dat hij dan scheurvorming krijgt! 

Pas op voor geheugenverlies

De manier waarop u waarschuwt, is ook van belang: Een mondelinge waarschuwing is natuurlijk prima, alleen komt het wel heel erg vaak voor dat de opdrachtgever ineens lijdt aan geheugenverlies. Een totaal andere herinnering aan het gesprek waarin u waarschuwde, komt volgens de huisadvocaten vaker voor dan dat de opdrachtgever zegt: “oh ja, dat klopt, u hebt inderdaad voor die scheuren gewaarschuwd.” Hoe vervelend het ook is: zaken vastleggen op papier (of mail) is en blijft van het grootste belang. 

Wet kwaliteitsborging

Er werd ook nog even kort opgesomd hoe de ontwerpwet Kwaliteitsborging voor het bouwen de aansprakelijkheid van (af)bouwers nog verder zal vergroten. Om de risico’s enigszins in de hand te houden, zal er meer aandacht moeten komen voor de manier waarop er wordt opgeleverd. De wet is echter nog niet definitief, dus deze bijeenkomst was te vroeg om daar al dieper op in te duiken. In de toekomst zal deze nieuwe wet in Afbouwzaken nog de nodige aandacht krijgen.

Telt uw klantrelatie of uw juridisch recht?

De huisadvocaten sloten de middag af met een oproep te proberen zoveel mogelijk juridische conflicten te vermijden. Soms betekent dat “slikken en schikken, ondanks dat je in je recht staat”. Advocaten kunnen in zo’n geval uw zaak voor u winnen, maar u kunt zich beter van tevoren afvragen of u de klantrelatie er mee op het spel wilt zetten. Voor eerstelijns juridisch advies kunt u altijd bij de telefonische servicedesk van NOA terecht. Afhankelijk van de vraag heeft u misschien een jurist nodig, waarna u wordt doorverwezen naar Van Gorcom Advocaten.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid