NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Voorkom boete fysieke belasting!

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding

Boete fysieke belasting

De Inspectie SZW heeft haar pijlen scherp op de afbouwsector gericht. Er is een apart inspectieproject fysieke belasting. Nu wordt er nog gewaarschuwd, maar vanaf september wordt er daadwerkelijk beboet (en die boetes kunnen flink oplopen!). De plafond- en wandmontagesector heeft haar leden apart aangeschreven met de volgende tips:

  1. Sla gipsplaten verticaal op (bij gebruik van bokjes geeft u dat zeker 4% tijdwinst).
  2. Regel duidelijk met de leverancier dat materiaal boetevrij aangeleverd moet worden (verticaal transport en opslag).
  3. Zorg dat u zich houdt aan de overige inspectiepunten op de lijst.

Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) zal vanaf 1 september 2013 direct beboeten als u niet zorgt voor o.a. verticale opslag/transport. De afspraken over o.a. de verticale opslag op de werkvloer maken deel uit van de Arbocatalogus voor de Afbouw. De afspraken in de Arbocatalogus Afbouw zijn het referentiekader voor de Inspectie SZW. Op basis van de Arbocatalogus heeft de inspectie een inspectielijst gemaakt met concrete punten waarop zij dit jaar in het kader van fysieke belasting zullen controleren.

Om te zorgen dat u boetevrij kunt ondernemen, moet u Arbowetgeving naleven en ook conform de Arbocatalogus voor de Afbouw werkzaamheden uitvoeren. Om uw platen verticaal geleverd te krijgen, moet u dat bij uw bestelling al aangeven. Geef uw leverancier tijdig aan hoe u wilt dat de materialen geleverd worden. Plat op de grond plaatsen is niet toegestaan! Hoewel wij begrijpen dat iedereen de bestellingen op zijn eigen wijze uitvoert, kunt u een voorbeeld bestelformulier gebruiken. Het verticaal leveren van gipsplaten is ook besproken met de leveranciers/fabrikanten (NBVG) en de vertegenwoordigers van de tussenhandel (Hibin). Zij zullen hun leden informeren, zodat iedereen weet hoe er op de juiste wijze geleverd kan worden.

Check vooral de inspectielijst van de Inspectie SZW en neem wanneer noodzakelijk passende maatregelen. Voorkom boetes! Deze kunnen op het gebied van fysieke belasting al oplopen tot € 9.000,-.

Arbovriendelijk werken hoeft niet langzamer of duurder te zijn: middels een eenvoudig schema laten we zien op welke wijze u voordeel kunt behalen door gebruik te maken van arbovriendelijke werkmethoden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid