NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Voorgestelde wijzigingen Calamiteitenregeling

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Voorgestelde wijzigingen calamiteitenregeling

Om de regelingen UWV te vereenvoudigen wil Asscher tot een nieuwe calamiteitenregeling komen bij onwerkbaar weer en een aangepaste werktijdverkortingregeling. De beoogde nieuwe regeling heeft tot verhitte debatten geleid.

Minister Asscher had in maart al aangekondigd om de invoering van de Calamiteitenregeling tot 1 oktober 2016 uit te stellen. Hij nam die tijd om de wenselijkheid van invoering van de Calamiteitenregeling te bezien, omdat veel branches en sectoren input hadden aangeleverd. Volgens de minister zijn er nog steeds goede redenen om de Calamiteitenregeling in te voeren. De regeling wordt wel op twee belangrijke punten gewijzigd. 

Eigenrisicoperiode

De minister wil de mogelijkheid van maatwerk introduceren met betrekking tot de eigenrisicoperiode. Uitgangspunt blijft een eigenrisicoperiode van 2 weken. Met dien verstande dat deze periode in geval van het niet kunnen werken als gevolg van winterse omstandigheden geldt, tenzij in de toepasselijke cao een kortere of langere periode is overeengekomen. De eigenrisicoperiode kan desgewenst op nul dagen worden gesteld. De minister kan dergelijke bepalingen algemeen verbindend verklaren.

Norm verlagen tot 10 procent

Ten tweede wil de bewindsman de norm dat - om in aanmerking te komen voor de regeling - ten minste 20 procent van de arbeidscapaciteit niet kan worden benut, verlagen tot 10 procent. De huidige werktijdverkortingregeling (WTV-regeling) kent nu een norm van 20 procent. De huidige onwerkbaar weer regeling kent nu niet zo’n norm. Door voor beide regelingen een norm van 10 procent in te voeren, worden deze regelingen geharmoniseerd. 

20%-norm niet altijd evident

Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met het commentaar uit een aantal branches en sectoren dat onwerkbaar weer soms regionaal bepaald kan zijn en dat het voor bedrijven daarom niet evident is dat de 20%-norm gehaald wordt. 

Uitvoeringstoets alvorens instellen regeling

Op andere punten (wel of niet moeten voldoen aan de referte-eis en wel of niet doorwerking op de WW-duur) wil Asscher de voorgestelde harmonisatie ongewijzigd door voeren. De minister zal het UWV vragen om over de gewijzigde regeling een uitvoeringstoets uit te brengen. Aan de hand daarvan wil hij nader bezien wat dit betekent voor het moment van invoering van de gewijzigde Calamiteitenregeling en wat dit betekent voor de tussenliggende periode.

Bron: Oversalaris.nl 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid