NOA Menu

NOA Kenniscentrum

VIB-checklist voor controle veiligheidsinformatiebladen

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding Personeel

VIB-checklist voor controle veiligheidsinformatiebladen

Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) bij veel bedrijven niet goed geregeld is. Daarom kunt u nu op VIB-check.nl gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen. 

Waarom is een VIB zo belangrijk? Om ervoor te zorgen dat uw werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen bent u verplicht beschermingsmaatregelen te nemen. De juiste maatregelen kunt u alleen nemen als u de juiste informatie heeft over de risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee u werkt. Het VIB is één van de belangrijkste informatiebronnen hiervoor. U krijgt deze VIB’s van uw leveranciers van de stoffen die u gebruikt in uw productieproces.

VIB-checklist 

Uit controles is gebleken dat de gebruikte VIB’s te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig zijn. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB’s van slechte kwaliteit: bijvoorbeeld een verkeerd label of etiket hebben dat niet conform CLP(Classification, Labelling en Packaging) is, of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen. De VIB-checklist maakt het mogelijk om de VIB’s te checken op de punten die nodig zijn voor een goede invulling van dit beleid. Ontbreekt die informatie? Dan kunt u direct een e-mail aan uw leverancier sturen met de vraag om een nieuw en compleet VIB.

Inspecties bij bedrijven met REACH-verplichtingen

Vanaf augustus 2016 start Inspectie SZW met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het VIB. Op basis van eerdere inspecties constateerde de Inspectie dat er vooral aandacht nodig is voor het VIB bij de volgende bedrijfsgroepen:

  • Gevelreiniging – verwijdering van graffiti, impregneren van muren en daken
  • Auto- en vrachtwagenreiniging – schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoopklaar maken
  • Vloercoatingbedrijven
  • Betonrenovatie
  • Schilders

Alles op orde?

U kunt zelf op verschillende manieren nagaan of u alle zaken op het gebied van REACH-verplichtingen en het werken met gevaarlijke stoffen op orde hebt:

  • Met de ‘Zelfinspectie gevaarlijke stoffen’ kunt u in vier stappen checken of u op een goede manier invulling geeft aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierin zijn ook de REACH-verplichtingen voor de eindgebruiker meegenomen.
  • Verplichtingen voor andere partijen in de keten, zoals producenten, kunt u checken op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl
  • Met de VIB-checklist kunt u dus vanaf nu controleren of uw VIB’s de goede informatie bevatten om veilig en gezond met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. De VIB-checklist is een initiatief van Inspectie SZW in samenwerking met ILT en brancheorganisaties.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid