NOA Menu

NOA Kenniscentrum

V&G-deelplan voor de hoofdaannemer

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding

V&G Deelpan

Op basis van het Bouwprocesbesluit kan bij de realisatie van een bouwwerk het opstellen van een V&G-plan - een veiligheids- en gezondheidsplan - verplicht zijn. In het kort behelst een V&G-plan een risico-inventarisatie van het bouwwerk als ook een beschrijving van de bij het bouwwerk betrokken bedrijven en hun onderlinge afstemming van de Arbo-risico’s.

Het opstellen van een V&G-plan is verplicht indien de realisatie van het bouwwerk:

  • Meer dan 30 werkdagen beslaat (raming) en er op enig moment meer dan 20 werknemers gelijktijdig op de bouwplaats aan de slag zijn, of;
  • Indien de duur van het bouwwerk meer dan 500 mandagen beslaat (raming), of;
  • Indien het een risicovol werk betreft (o.a. valgevaar).

De opdrachtgever moet er voor zorgen dat er bij de gunning van het werk reeds een concept V&G-plan gereed is. Tijdens de uitvoeringsfase van het bouwwerk moet de coördinatoruitvoeringsfase (veelal een werknemer van de hoofdaannemer, bijvoorbeeld de uitvoerder) het V&G-plan concretiseren.

Waarom een V&G-deelplan voor de hoofdaannemer?

Aangezien het niet de bedoeling is dat de hoofdaannemer voor al zijn onderaannemers de risico’s gaat beschrijven, kan een V&G-deelplan worden gebruikt. De onderaannemer beschrijft in het deelplan de specifieke risico’s die zijn werkzaamheden op dit bouwwerk met zich meebrengen. Als basis kan hiervoor de bedrijfsrisico-inventarisatie en -evaluatie (ABRIE) dienen.

Het V&G-deelplan moet voor de aanvang van de werkzaamheden door de onderaannemer aan de coördinator-uitvoeringsfase te worden teruggezonden, dan wel bij het startgesprek te worden overhandigd.

Het V&G-deelplan bevat onder meer de volgende zaken en een beschrijving van de Arbo-risico’s:

  • in te zetten materieel en evt. noodzakelijke keuringsbewijzen,
  • te gebruiken materialen,
  • persoonlijke beschermingsmiddelen van de werknemers en bijbehorende instructie,
  • veilige werkwijze,
  • wijze van bedrijfshulpverlening c.q. EHBO,
  • wijze van voorlichting en instructie van de werknemers.

Leden kunnen na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in de rechterkolom een handleiding downloaden voor het opstellen van een V&G-deelplan. Tevens is een voorbeeldplan beschikbaar.

Andere relevante artikelen

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid