NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Verzoek om overgangsregeling transitievergoeding

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Bedrijven kunnen straks in grote financiële problemen komen door de nieuwe rekenmethode voor de ontslagvergoeding. Die zogenaamde transitievergoeding dreigt zo hoog uit te pakken, dat werkgevers in financiële problemen dreigen te raken. NOA heeft hier bij politieke partijen al vaker voor gewaarschuwd en ook ondernemerskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW klopten ermee bij minister Asscher aan. Er moet een overgangsregeling ingesteld worden voor de nieuwe rekenmethode voor de ontslagvergoeding.Transitie

Keten dienstverband

Werkgevers, die veel gebruik maken van seizoenskrachten, worden door de wet van Asscher zwaar getroffen. Arbeidskrachten werken in deze sectoren vaak een bepaalde periode, om vervolgens meer dan drie maanden uit dienst te gaan. Daarna kunnen zij eventueel opnieuw aan de slag. Voor werkgevers betekende dit dat zij geen vaste contracten hoefden uit te delen, omdat er door de onderbreking van meer dan drie maanden geen 'keten' van dienstverbanden was.

Vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels ten aanzien van flex en het ontslagrecht. Er verandert veel omtrent seizoensarbeid. Wordt een seizoenswerker, die al langer voor dat bedrijf op tijdelijk contract aan de slag is, op 1 juli 2015 of daarna ontslagen, dan gelden met terugwerkende kracht de regels, die zijn ingegaan op 1 juli. Dat betekent dat er een transitievergoeding verschuldigd is, mits het contract niet langer dan zes maanden onderbroken is geweest. Dit is in tegenstelling tot de huidige ketenregeling, waar nu nog een tussenpoos van minstens drie maanden geldt. We vinden het onredelijk dat contracten die niet meer dan zes maanden zijn onderbroken, met terugwerkende kracht worden opgeteld alsof het één dienstverband is. Werkgevers hebben namelijk nooit op die regeling kunnen anticiperen.

Oproep Asscher

Bij elke ingrijpende wetswijziging is een overgangsregeling gebruikelijk. Koepel- en werkgeversorganisaties vinden het vreemd dat die wel geldt voor de ketenbepaling, maar niet voor de transitievergoeding. Gezamenlijk is daarom minister Asscher opgeroepen om te regelen dat de transitievergoeding hetzelfde behandeld wordt als de ketenbepaling. Dus weliswaar vanaf 1 juli 2015 een tussenpoos van zes maanden, maar voor het verleden er één van drie maanden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid