NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Vervroegen ouderdomspensioen per 1 juli 2016 veranderd

door: Frank Rohof
| Personeel

Vervroegd ouderdomspensioen

Op 1 juli 2016 is nieuwe regelgeving van kracht over het vervroegen van de ingangsdatum pensioen en de samenloop met arbeidsinkomsten. Vanaf 1 juli 2016 kan het ouderdomspensioen alleen nog ingaan op een datum die eerder ligt dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd. Bovendien moet de werknemer ook een intentieverklaring tekenen.

De werknemer moet verklaren dat hij/zij geen intentie heeft om opnieuw of meer te gaan werken voor het deel dat het pensioen vervroegd is ingegaan. Als de werknemer incidenteel werkt, worden de bepalingen van de intentieverklaring niet overschreden. Als er echter structureel meer wordt gewerkt dan wat in de intentieverklaring wordt aan gegeven, kan het zijn dat de Belastingdienst alsnog belasting gaat heffen over afgedragen pensioenpremies.

Deeltijdpensioen mogelijk een alternatief

Binnen bpfBOUW bestaat ook de mogelijkheid van deeltijdpensioen. Het voordeel van deeltijdpensioen is dat er geen intentieverklaring hoeft te worden ondertekend. Overigens is ook deeltijdpensioen aan regeltjes gebonden. Het is dus zaak dat de werknemer zich goed laat informeren.

Regelgeving deeltijdpensioen

De regelgeving deeltijdpensioen is op 1 juli 2016 ook veranderd. Tot die datum kon men tot 60 jarige leeftijd met deeltijdpensioen. Vanaf 1 juli 2016 is dat veranderd tot vijf jaar voorafgaande aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deeltijdpensioen is mogelijk in stappen van 10% en een keuze geldt voor een minimale periode van één jaar. De werknemer moet zich realiseren dat zowel het vervroegen van het ouderdomspensioen als deeltijdpensioen ten koste gaan van de uitkering ouderdomspensioen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.

Conclusie

De overheid eist dat we langer doorwerken. Alle wettelijke faciliteiten om toch eerder met pensioen te gaan, worden langzaam maar zeker afgesloten. Deelnemers aan de pensioenregeling van bpfBOUW behouden de mogelijkheid om vijf jaar voorafgaande aan de AOW-gerechtigde leeftijd de uitkering te vervroegen (intentieverklaring tekenen is verplicht) of met deeltijdpensioen te gaan. Het is afhankelijk van de omstandigheden welke optie de voorkeur verdient. Laat de werknemer zich goed informeren. Welke optie men ook kiest: het vervroegen van het ouderdomspensioen gaat altijd ten koste van ouderdomspensioen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid