NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Vermindering kosten bij ontslag

door: Webbeheer
| Personeel Management

Vermindering kosten ontslag

De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het voorstel van minister Asscher om werkgevers te compenseren, als zij langdurig zieke werknemers een transitievergoeding moeten betalen. Dit gebeurt dan uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). 

Conform het wetsvoorstel zal een werkgever uit het Awf worden gecompenseerd voor de vergoeding die hij verschuldigd is bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de zorgen die er zijn over de optelsom van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers. Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

In cao afwijken van transitievergoeding

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. 

Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gezonden. Het is nog niet bekend wanneer deze wijziging in de Wet Werk en Zekerheid kan worden ingevoerd.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid