NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Verklaring Arbeidsrelatie: VAR-WUO

door: Gert van der Meulen
| Administratie Management

Bent u zelfstandig ondernemer, dan is het hebben van een geldige VAR winst uit onderneming een must. Schakelt u een ZZP-er in om werk voor u uit te voeren, dan moet u juist een kopie van de juiste VAR in uw administratie bewaren.

Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst. Daarin wordt vermeld wat de status als zelfstandige is. Voor opdrachtgevers die ZZP’ers inhuren, die beschikken over een VAR WUO, zijn hierdoor gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. We geven onderstaand aparte uitleg voor ZZP-ers en voor mensen die een ZZP-er willen inschakelen.

Info voor ZZP-er

Vraagt u als zelfstandige een VAR-WUO bij de Belastingdienst aan, let er dan wel op dat de informatie die u op het aanvraagformulier zet klopt, zoals het tijdvak van aanvraag, de werkzaamheden die u gaat verrichten, hoeveel opdrachtgevers u heeft in een jaar en hoeveel uren u werkt. Verstrek een kopie van uw VAR WUO aan de opdrachtgever als u dit gevraagd wordt.

Info als u zelfstandige inschakelt

Als u ZZP-ers inhuurt, is het belangrijk dat u beschikt over een actuele inschrijving bij de KvK, maar bovenal over een geldige VAR van de desbetreffende inhuurder. Voor de ZZP-er is dat een ‘VAR-WUO’ (winst uit onderneming) en voor de DGA een ‘VAR Inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap’. Ga niet akkoord met een VAR waarbij ‘overige werkzaamheden’ vermeld staat. In dat geval wordt de ZZP-er blijkbaar niet langer als echte zelfstandige gezien. De VAR geldt ook alleen voor de werkzaamheden die op de VAR vermeld staan.

VAR alleen niet voldoende!

Alleen het kunnen overleggen van een geldige VAR is niet langer voldoende. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de feitelijke situatie of er sprake is van een (nog steeds) geldige VAR en dus van zelfstandigheid van de onderaannemer. Dit moet vooral blijken uit het feit dat er daadwerkelijk als zelfstandige gewerkt wordt:

  • Gebeurt dit voor eigen rekening en risico?
  • Wordt er gefactureerd op projectbasis en niet (alleen) op urenbasis?
  • Werkt de ZZP-er met eigen gereedschap?
  • Krijgen niet alle ingehuurde ZZP-ers hetzelfde uurtarief vergoed?
  • Werkt de ZZP-er in eigen bedrijfskleding?
  • Heeft de ZZP-er een eigen vervoermiddel?

Is dit niet geregeld, dan vindt de fiscus de ZZP-er een verkapte werknemer. In dat geval kan de fiscus alles terugdraaien en de opdrachtgever verrassen met een flinke navordering voor loonbelasting en sociale premies. Daar zit niemand op te wachten. Zorg dat u het goed geregeld hebt!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid