NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Verduurzamen woning belangrijkste reden voor renovatie

door: Erica van Aken
| Marketing

Verduurzamen (1)

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker! Opdrachtgevers hechten steeds meer waarde aan milieuvriendelijke materialen, energieneutraal (ver)bouwen en duurzame werkmethodes. Laat daarom zien dat u actief werkt aan duurzaam ondernemen en dat u oplossingen biedt om duurzaam te (ver)bouwen!

Uit recent onderzoek van BouwKennis en USP blijkt dat duurzaamheid ook voor corporaties momenteel een belangrijk speerpunt is. Meer dan de helft noemt dit de belangrijkste reden om te renoveren. Daarnaast blijkt bijna de helft van de corporaties momenteel actief bezig te zijn met het aanpassen van (delen) van het woningbezit naar passief of energieneutraal niveau. 

Doelstellingen energiebesparing

Op het gebied van verduurzaming heeft de overheid stevige doelstellingen bepaald:

  • In 2018 moeten overheidsgebouwen energie neutraal zijn
  • In 2020 moeten nieuwbouwwoningen energie neutraal gebouwd worden
  • In 2050 moet de bestaande bouw energie neutraal zijn.

Daar liggen voor u kansen en voor (onder meer) corporaties uitdagingen. In het convenant energiebesparing huursector is namelijk afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Dit staat gelijk aan een Energie-Index van 1,25. Corporaties hebben reeds stappen gemaakt, maar het tempo waarin corporaties hun woningen verduurzamen ligt op dit moment te laag.

Actief met energieneutraal

Woningen met een passief of zelfs energieneutraal energieniveau hebben uiteraard een positieve invloed op het gemiddelde energielabel van woningen. Woningeigenaren en corporaties zijn daarom bezig met het verduurzamen van (delen) van het woningbezit naar een zeer laag energieniveau. Gevelisolatie is daarvoor een passende oplossing! Via de gevel verliest een gemiddelde woning namelijk zo’n 30% van de warmte. Ook isolatie aan de binnenzijde van de woning is een goed alternatief. Lees hier meer over in een eerder gepubliceerd artikel in Afbouwzaken.

Inspelen op nieuw speelveld

Het speelveld van corporaties staat momenteel in het teken van veranderingen. Het terugverdienen van duurzame renovaties kent zeer specifieke vraagstukken. Als u graag werk verricht voor corporaties, dan is het aanbevelenswaardig om hierover uw kennis uit te dragen en  woningcorporaties te ontzorgen bij hun aanpak. Overigens geldt dit natuurlijk ook voor alle opdrachtgevers, die in het kader van verduurzaming nadenken over renovatie van woning of bedrijfspand.

Laat uw duurzaamheid en oplossingen zien!

Deze (potentiële) opdrachtgevers zoeken allemaal naar partijen die hun bij de verduurzaming kunnen adviseren en zorgen voor een passende oplossing. Laat daarom zien dat deze materie voor uw bedrijf bekend is. Bijvoorbeeld door op uw website en social media te laten zien dat u duurzaam onderneemt en een goede oplossing heeft voor energiebesparing. Middels de gratis MVO-scan van NOA maakt u inzichtelijk hoe duurzaam u onderneemt. En deel bijvoorbeeld de video over gevelisolatie: hiermee geeft u opdrachtgevers uitleg over energiebesparingsmogelijkheden. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid