NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Verbod asbestdaken en verplichte verwijdering

door: Webbeheer

Verbod asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod is voor particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Er is een subsidieregeling ingesteld om asbestdaken voor 2020 te verwijderen. 

Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. Daarom stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds vorig jaar de verwijdering van asbestdaken. Tot en met 2019 kunt u gebruik maken van een subsidieregeling. 

Alleen asbestdaken

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Ook boeidelen, dakgoten en gevelpanelen vallen er niet onder, al is het aanbevelenswaardig deze te vervangen voor niet-asbesthoudende materialen.

Subsidiebudget

Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Voor 2017 is een budget van € 15 miljoen beschikbaar. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond al is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de subsidie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient. Particulieren, ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. 

Meer info en subsidie aanvragen 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid