NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Veiligheid ZZP-er taak van de aannemer als werkrelatie op werknemerschap lijkt

door: Gert van der Meulen
| Management

(Hoofd)Aannemers kunnen medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ZZP-ers, ook als de zelfstandigen door onderaannemers zijn ingehuurd. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden nog eens duidelijk gemaakt in een tussenvonnis.

Het gerechtshof deed uitspraak over een zaak van een bouwvakker die in 2009 zijn voet verloor, nadat hij er op de bouw een kubel op kreeg. De man was als ZZP-er ingeschakeld door een onderaannemer van de hoofdaannemer. Hoewel de hoofdaannemer alle aansprakelijkheid had afgewezen, kwam het gerechtshof tot de conclusie dat de ZZP-er wel degelijk onder de zorgplicht van het bedrijf viel. Het gerechtshof verwees daarbij onder meer naar de werkrelatie tussen beide: de ZZP-er ontving instructies van de hoofdaannemer en werkte met diens materiaal. Bovendien was hij “feitelijk één van de vele arbeidskrachten” op de bouwplaats.

Veiligheid ZZP-er taak van hoofdaannemer

In het arrest heeft de rechter daarom opgetekend: “Onder die omstandigheden acht het hof de conclusie gerechtvaardigd dat de ZZP-er voor de zorg van zijn veiligheid mede afhankelijk was van de hoofdaannemer”.

Zorgplicht voor aannemer

Het is een tussenvonnis, omdat de hoofdaannemer nu nog de kans krijgt om te bewijzen dat het bedrijf zich niet bezighoudt met betonstorten. Als de hoofdaannemer dat weet te bewijzen komt de zorgplicht geheel bij de ingeschakelde onderaannemer liggen. In dit geval een bijzonder moeilijke opgave voor de hoofdaannemer: door het hof is reeds geconcludeerd dat de kubel, het beton en ander materiaal plus het materieel werd aangeleverd door de hoofdaannemer zelf.

Al meer uitspraken

Het is niet voor het eerst dat een rechter zich uitlaat over de reikwijdte van de zorgplicht. Al eerder zijn aannemers verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid van ZZP-ers. In 2011 bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat de aannemer aansprakelijk was voor de schade  die een zelfstandig stukadoor leed na een val van een steiger. En in 2013 oordeelde de rechtbank in Almelo dat een hoofdaannemer ook de veiligheid van ZZP-ers diende te waarborgen.
Bron: Cobouw

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid