NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Veilig werken met bokjes

door: Gert van der Meulen
| Praktijk Werkvoorbereiding

Bokjes Gipsplaten

De afgelopen jaren is het werken met bokjes, om de gipsplaten tussentijds op te slaan voor verdere verwerking, gemeengoed in de Plafond- & Wandmontagesector. De te verwerken gipsplaten zijn meestal zwaarder dan 25 kg. en mogen niet door één persoon getild worden. Door het horizontaal plaatsen van de gipsplaten op bokjes wordt dit min of meer afgedwongen. Daarmee wordt tevens voorkomen dat men bij het tillen van de platen beneden kniehoogte moet tillen. 

Inmiddels worden er duizenden van deze bokjes gebruikt. Echter is er in de loop der jaren een probleem aan het licht gekomen. De bokjes komen in diverse vormen en soorten voor. Dat komt omdat er geen vast voorschrift is over hoe het bokje er uit moet zien en van welk materiaal het bokje gemaakt moet worden. Deels worden de bokjes door de leveranciers van gipsplaten uitgeleverd, deels hebben bedrijven zelf bokjes ontworpen. Het gevolg is dat in de praktijk het werken met de bokjes niet altijd even goed gaat. Ook is er geen voorschrift hoeveel platen er nu wel of niet op een bokje gezet mogen worden. Dat heeft soms tot gevolg dat de bokjes omvallen wat weer kan leiden tot ongelukken waarbij mensen zelfs gewond kunnen raken. Mede door het gebruik van verschillende soorten bokjes en de verschillende materialen waarvan deze gemaakt zijn - meestal hout of staal - is het niet altijd duidelijk wat er nu wel of niet met de gebruikte bokjes kan. Op basis van signalen uit de praktijk is daarom besloten een onderzoek te doen naar een richtlijn voor het veilig werken met bokjes. 

Bureau VHP

Het bureau VHP heeft in de afgelopen jaren al diverse onderzoeken gedaan op het gebied van arbeidsomstandigheden (met name met betrekking tot fysieke belasting) in de Plafond- & Wandmontagesector. Daarom is besloten ook dit keer het bureau in te schakelen. 

Opzet van het onderzoek

De opzet van het onderzoek is gericht op het opstellen van een richtlijn en instructies om veilig te kunnen werken met bokjes. Daarbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • De hoogte van de bokjes;
  • De schuinte van de rugleuning;
  • Het materiaal;
  • De belastbaarheid;
  • Welke ondergrond.

Het resultaat van het onderzoek moet een A4-blad worden met de richtlijn voor veilig & gezond werken met bokjes. Daarnaast moet er een ontwerp komen voor stickers/plaatjes met do’s en don’ts zoals deze bijvoorbeeld ook op trappen en steigers voor komen.

Samen met bedrijven uit de sector

Uiteraard is het niet de bedoeling om slechts een theoretisch verhaal neer te zetten, waar niemand iets mee kan. Daarom is de opzet van het onderzoek eerst op 26 juni jl. besproken met de leden van de hoofdsector Plafond- & Wandmontage tijdens de ledenbijeenkomst in Utrecht. Hier is niet alleen de opzet besproken en daar waar nodig bijgesteld, maar zijn tevens een aantal bedrijven bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Uit de bijeenkomst kwam nog wel een aanvullende wens naar voren. Hoewel men een richtlijn en instructie over het veilig werken prima vond, zou men graag zien dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om een eenduidig bokje te ontwerpen dat, in de meest voorkomende situaties als veilig bestempeld kan worden. Dit betekent weliswaar een mogelijke uitbreiding van het onderzoek, maar zou wel kunnen leiden tot een bokje dat op een veilige manier, met duidelijke instructies door de gehele sector gebruikt kan worden. Besloten is om dit in ieder geval mee te nemen in het overleg met de bedrijven die meedoen aan het onderzoek. 

Oplevering van de resultaten van het onderzoek

Voor de vakantieperiode heeft de eerste bespreking met de bedrijven die meedoen aan het onderzoek plaats gevonden en is het onderzoek gestart. Mede vanwege de beschikbaarheid van mogelijke locaties waar men in de praktijk terecht kan, is het niet direct mogelijk om een exacte datum te noemen waarop het onderzoek klaar moet zijn. De verwachting is dat het voor het einde van het jaar definitief is afgerond. Zodra dit het geval is, zullen wij de sector uiteraard informeren. 

Arbocatalogus

Aangezien het veilig werken met bokjes onder de noemer arbeidsomstandigheden valt, is het de bedoeling om de afspraken, voor zover mogelijk, vast te leggen in de Arbocatalogus Afbouw. De Arbocatalogus Afbouw is het referentiekader voor de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij het uitvoeren van de controles op de bouwplaats.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid