NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Veel bouwvakkers hebben last van gehoorschade

door: Gert van der Meulen
| Management Personeel

Gehoorschade

Dagelijks staan bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan veel lawaai. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers zelf aangeeft er last van te hebben. De Inspectie SZW gaat de laatste maanden van dit jaar intensief op geluid controleren.

Gehoorschade is niet te genezen. Voorkomen is dan ook het beste. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13% is lawaaidoofheid vastgesteld.

Gerichte inspecties

Uit een brede risicoanalyse van de Inspectie SZW blijkt dat risico op gehoorschade voor werkenden in de bouw hoog scoort. De Inspectie SZW gaat de komende maanden gericht controleren op te veel geluid op de werkplek. De Inspectie wil hiermee bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade en bouwvakkers meer bewust maken van de gevolgen van lawaai op de werkplaats.

Direct een boete

De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Zo zal de Inspectie, als de blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) en er geen gehoorbescherming wordt gedragen, het werk stilleggen en een boeterapport opmaken. Ook als het bedrijf al eerder is gewaarschuwd voor geluidslawaai zal de Inspectie een boeterapport opmaken.

Maatregelen om gehoorschade te voorkomen

Werkgevers en werknemers moeten zich beide inspannen om gehoorschade te voorkomen. Denk hierbij aan het dragen van goede gehoorbescherming, het aanschaffen van geluidarme bouwmachines, omkasten van geluidbronnen of het markeren van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid