NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Vanaf 2016 strengere regels voor loonstrook

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Loonstrook

Met ingang van 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de betaling van het wettelijk minimumloon en het maken van de loonstrook. Deze vernieuwingen zijn onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Afgelopen 1 juli 2015 zijn de meeste maatregelen uit de WAS al van kracht geworden. De onderdelen die voor werkgevers echter de nodige administratieve voorbereiding vergen, gaan pas per 2016 in. Het gaat dan om de bepalingen die betrekking hebben op de specificatie van de loonstrook en de uitbetaling van het wettelijk minimumloon.

Girale uitbetaling van netto wettelijk minimumloon

Als werkgever bent u per 1 januari 2016 verplicht om het netto wettelijk minimumloonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. Het nettoloon staat echter niet in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De hoogte kan per werknemer verschillen door bijvoorbeeld een verschillend aantal uren week (38 of 40 uur als volledige werkweek). De basis voor het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is normaal gesproken het brutominimumloon volgens artikel 6 van de WML. Daarop moet u de verplichte inhoudingen in mindering brengen, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, pensioenpremies en bedragen die volgens een pensioenregeling verschuldigd zijn voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Onkostenvergoedingen

Daarnaast is vanaf volgend jaar ook een gespecifieerde loonstrook verplicht. Dat betekent dat u looncomponenten die de werknemer ontvangt, als vergoeding voor kosten die hij voor het werk heeft gemaakt, altijd op de loonstrook moet uitsplitsen. Ten slotte is het dan ook niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon onder het voor de werknemer geldende (netto equivalent van het) wettelijk minimumloon te komen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid