NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Vallen van hoogte grootste arbeidsrisico

door: Gert van der Meulen
| Management Personeel Nazorg

Vallen van hoogte

Uit een analyse door Inspectie SZW van alle klachten en ongevallen in de afgelopen jaren blijkt dat vallen van grote hoogte het grootste arbeidsrisico is. Als werkgever heeft u een zorgplicht en moet u bepaalde risico’s afdekken. 

Uit het rapport Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden van Inspectie SZW blijkt dat de meeste klachten die tussen 2012 en 2016 binnenkwamen, betrekking hebben op de Arbowet (76,4%), de Arbeidstijdenwet (12,7%) en de Warenwet (10,4%). Het grootste arbeidsrisico is vallen van grote hoogte. Dit is de oorzaak van 33% van de arbeidsongevallen. Een gebrekkige inrichting van arbeidsplaatsen is een serieuze bedreiging voor de veiligheid, net als slechte arbeidsmiddelen.

Onderzoek bij misstanden en overtredingen

Het blijkt dat Inspectie SZW de meeste klachten van (ex-)werknemers ontvangt. Niet alle meldingen worden onderzocht. Inspectie SZW moet de klacht onderzoeken als de melding gaat over arbeidsomstandigheden die de gezondheid of veiligheid bedreigen, of ernstige misstanden zoals uitbuiting of een zware overtreding.

Werkgever hoeft niet elk risico af te dekken

Vooral bij een arbeidsongeval en de bijbehorende aansprakelijkstelling, is het goed om te weten hoe ver de zorgplicht van uw organisatie gaat. Ook al is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek, hij hoeft niet elk risico op de werkvloer af te dekken. Ook de werknemer heeft natuurlijk eigen verantwoording om verstandig na te denken en aangeboden hulp- en beschermingsmiddelen te gebruiken. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen en veiligheidsrisico's zo veel mogelijk beperken. 

Risico’s en maatregelen noteert u in de voor uw bedrijf verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Lees er hier meer over.  

Andere relevante artikelen

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid