NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Vakantiedagen bij ziekte conform Europese Arbeidstijdenrichtlijn

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Vakantiedagen-Ziekte

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor geleden schade van werknemers door Nederlandse wetgeving over vakantiedagen, zoals die gold voor 1 januari 2012.

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, kreeg hij dus alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte.

Aangepaste wetgeving

Het Europees Hof van Justitie heeft in 2009 geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’. Als gevolg van deze uitspraak is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook volledig hun vakantiedagen op. Lees meer over de opbouw van vakantiedagen bij ziekte op ons kenniscentrum.

Staat is aansprakelijk

Door de Hoge Raad is geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurig ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.

Schadeclaims worden behandeld

Bij het ministerie zijn ongeveer 1300 schadeclaims ingediend door werknemers die na langdurige ziekte zijn ontslagen. Deze claims zullen nu in behandeling worden genomen. Binnen een maand zal bekendgemaakt worden hoe de claims zullen worden afgehandeld. Nadere informatie zal volgen via deze website.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid