NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Uw gegevens in het Handelsregister

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie Management

Uw gegevens zoals die in het Handelsregister staan bij de Kamer van Koophandel zijn bindend. Vergeet u een wijziging door te geven, dan kan dit gevolgen hebben voor onder andere uw aansprakelijkheid.

Bij de oprichting van een onderneming bent u verplicht deze onderneming in te schrijven in het Handelsregister. Zodra er zich wijzigingen in uw onderneming voordoen, moet u deze wijzigingen doorgeven aan het Handelsregister. Dit kan ondermeer zijn een wijziging in de eigenaren of bestuurders van de onderneming.

Zulke wijzigingen dient u per omgaande door te geven. Uit een recente rechtszaak bleek namelijk dat als dit niet gebeurt, een oud bestuurder of oud eigenaar bijvoorbeeld aansprakelijk kan worden gesteld.
In deze rechtszaak ging het om een bestuurder die was ontslagen en vervangen. Deze wijziging was niet doorgegeven aan het Handelsregister. De activiteiten van de onderneming gingen wel door. Een leverancier stuurde een aantal facturen naar deze onderneming, maar de onderneming kon deze facturen niet betalen en ging uiteindelijk failliet. De leverancier stelde daarop de ontslagen bestuurder aansprakelijk, omdat deze bestuurder nog vermeld stond in het Handelsregister. De ontslagen en vervangen bestuurder was van mening dat de nieuwe bestuurder aansprakelijk gesteld moest worden. Maar volgens de rechtbank mocht de leverancier er vanuit gaan dat de gegevens in het Handelsregister klopten. Daaruit bleek dat de ontslagen en vervangen bestuurder nog in dienst was van de onderneming. De oud bestuurder was daarom toch aansprakelijk.

Het is daarom dus van groot belang dat u elke wijziging in uw onderneming doorgeeft aan het Handelsregister. Ook oud bestuurders of eigenaren kunnen zich zelf uitschrijven uit het Handelsregister, waardoor voorkomen wordt dat u nog aansprakelijk gesteld kunt worden.

Als u de onderneming beëindigt, dan moet u de onderneming ook uitschrijven. Dit gebeurt niet vanzelf. Doe dit op tijd, zodat u de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel niet (helemaal) hoeft te betalen. Bij het stopzetten van uw onderneming stort de Kamer van Koophandel een deel van de reeds betaalde bijdrage terug. Via een formulier op de website van de Kamer van Koophandel - onder het kopje ‘Direct regelen’ - kunt u de onderneming uitschrijven.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid