NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Update ontwikkelingen werken met gipsblokken

door: Gert van der Meulen
| Praktijk

Uit een project fysieke belasting van de Inspectie SZW blijkt dat gipsblokken praktisch allemaal zwaarder dan 18 kg. wegen. Daardoor mogen de blokken feitelijk niet met de hand worden verwerkt. Na overleg met de Inspectie SZW zijn we een traject ingegaan om te zorgen dat het probleem van de zware blokken uiterlijk 1 september 2014 is opgelost. Of dat er op dat moment een concrete oplossing in zicht is.

In de gezamenlijke zoektocht naar dé oplossing voor deze sector, neemt NOA het initiatief. Er is een werkgroep geformeerd, bestaande uit drie bedrijven die gipsblokken verwerken, vertegenwoordigers van de fabrikanten/leveranciers en vertegenwoordigers namens NOA.  Deze werkgroep is begin november bijeen geweest om te bekijken in welke richting de oplossingen gezocht moeten worden. Tijdens de eerste bijeenkomst werd meteen duidelijk dat er feitelijk maar twee mogelijke oplossingen over blijven.

Mechanisering

Bij mechanisering moet gedacht worden aan een betaalbare oplossing, waarbij tevens de productiviteit gehandhaafd blijft. Er loopt inmiddels een pilot waarbij men met een eenvoudig vacuüm systeem werkt. Hoewel er aan de wijze van (voor)opperen nog de nodige kanttekeningen te maken zijn, lijkt deze optie zeker mogelijkheden te bieden. Het proefbedrijf gaat hier dan ook, gesteund vanuit de sector, mee verder.

Pneumatische oplossing

Eind januari is de werkgroep weer bij elkaar geweest. Nu blijkt dat het punt ‘mechanisering’ toch niet zo eenvoudig ligt. Het vacuüm systeem levert vooralsnog een flink veiligheidsprobleem op. Zodra de stroom uitvalt, valt het blok meteen naar beneden. Omdat dit lastig op te lossen is, wordt nu ook gekeken naar een pneumatische oplossing. Met het bedrijf dat deze technische oplossingen bedenkt en maakt wordt binnenkort gekeken, met onder andere deskundigen van Arbouw, of het probleem van de valbeveiliging eenvoudig op te lossen is. Vervolgens zal ook de pneumatische oplossing nader worden onderzocht.

Lichter blokgewicht

Zoals gemeld, betekent lichter vaak kleiner. Omdat dit niet altijd beter betekent, hebben fabrikanten toegezegd de komende maanden te benutten om te onderzoeken of men tot een lichter blokgewicht kan komen zonder het blok kleiner te maken. Ook dat is geen eenvoudig verhaal en moet goed uitgezocht worden. Fabrikanten gaan daarnaast ook kijken wat de mogelijkheden zijn in relatie tot de mogelijke mechanische verwerking.

Onderzoek

Inmiddels hebben de fabrikanten gekeken of het mogelijk is om blokken met hetzelfde formaat te maken, maar die lichter dan 18 kg. wegen. Ook dat blijkt niet gemakkelijk. Zeker niet als men de prestaties op het gebied van geluid en brandwerendheid wil waarborgen. Een leverancier is momenteel bezig met kleinere en daardoor lichtere blokken. Deze blokken wegen tussen de 16 en 18 kg. Hoewel kleiner vaak betekent dat de frequentie toeneemt, moet dit nog wel goed beoordeeld worden. Afhankelijk van de hoeveelheid blokken die de blokkensteller per dag stelt, is het de vraag hoeveel extra blokken er geplaatst moet worden als ze kleiner, maar lichter zijn. De komende tijd zal dit gemeten en uiteraard gekeken worden.

Conclusie

De werkgroep is flink aan de slag gegaan. Zowel op het gebied van mechanisering als lichtere blokken zijn er deels nieuwe ontwikkelingen. Welke kant het definitief op gaat, is nog niet te zeggen. De komende weken wordt er hard gewerkt om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Medio maart komt de werkgroep weer bij elkaar en zullen er verdere keuzes gemaakt moeten worden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Houdt daarvoor ook onze wekelijkse nieuwsbrief goed in de gaten.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid