NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Uitzendbureaus en inleners voor ruim 1,3 miljoen euro beboet

door: Gert van der Meulen
| Management Werkvoorbereiding

Uitzendbureaus en inleners beboet

Bij controle van 500 uitzendbureaus zijn door de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim 1,3 miljoen euro. De meeste overtredingen zijn onderbetaling van de uitzendkrachten. Ook inleners zijn verantwoordelijk voor de uitzendkrachten.

Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, kunnen op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren. Een ongewenste situatie, omdat we in Nederland streven naar een zogenaamd ‘level-playing-field’. De top zes branches waar misstanden worden aangetroffen zijn land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak. 

Naleving wet- en regelgeving wordt getoetst

In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 770.000 uitzendkrachten aan het werk. Bij de KvK zijn zo’n 12.000 uitzendbureaus ingeschreven. Het merendeel van de bedrijven houden zich aan de wet- en regelgeving. De Inspectie SZW richt haar controles vooral op die bedrijven die zich bezig houden met allerhande malafide praktijken. Zij maken zich schuldig aan illegale tewerkstellingen, te lange werktijden, onderbetaling, gefingeerde dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking. 

Aanpak malafide bureaus

Inspectie SZW heeft bekend gemaakt dat tijdens 33% van de reguliere controles overtredingen worden geconstateerd. Het speciale interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU-team) komt zelfs uit op een handhavingspercentage van 70%. Vorig jaar kwamen meer dan 800 meldingen binnen bij de Inspectie SZW die te maken hadden met uitzendbureaus. Het merendeel van de melders heeft de Poolse nationaliteit. De meeste meldingen gaan over arbeidstijden, loon en inhoudingen. Deze meldingen en risicoanalyses vormen de basis voor de Inspectie SZW om gericht de malafide uitzendbureaus aan te pakken. Het AMU-team richt zich vooral op complexere zaken, waarbij ook belastingfraude, schijnconstructies en uitkeringsfraude een rol kunnen spelen. 

Overtredingen

De top zes branches/sectoren waar misstanden met uitzendwerk worden aangetroffen zijn land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak. De meeste overtredingen betreffen de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Vooral Poolse uitzendkrachten werden onderbetaald. Ook werd de Wet arbeid vreemdelingen overtreden en werden identiteitsbewijzen van anderen gebruikt.

Checklist uitzendbureaus

Bedrijven die uitzendkrachten inhuren zijn mede verantwoordelijk. Ze hebben de plicht om een uitzendbureau in te huren dat volgens wet- en regelgeving werkt. In sommige gevallen kan de inlener mede aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde heeft. De Inspectie SZW heeft daarom samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Zowel de inlener als het uitzendbureau moeten volgens de Inspectie SZW regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden. De checklist is te vinden op www.checklistuitzendbureaus.nl.

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid