NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Tweede Kamer voor gewijzigde financiering WGA

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Wijziging financiering WGA

Als het aan de Tweede Kamer en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, wordt de financiering van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) aangepast. De Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel verbetering hybride markt WGA van de minister dat dit regelt.

Als ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, worden de premies voor de collectieve WGA-verzekering van UWV per 2017 hoger. De nieuwe premies gaan dan met terugwerkende kracht gelden voor alle middelgrote en grote organisaties die sinds 1 juli 2015 na een periode van eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn teruggekeerd naar de verzekering van UWV.

Keuze niet alleen baseren op kosten

Volgens minister Asscher kiezen deze werkgevers nu vaak uit kostenoverwegingen voor terugkeer naar UWV. Een snelle en goede re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer komt daardoor op de tweede plaats. UWV kan op dit moment lagere premies bieden dan private verzekeraars, omdat de instantie niet meteen hoeft te kijken naar het ziekteverleden bij een organisatie. De eerste twee jaar na terugkeer is de premie van UWV daardoor laag. Dat werkt straks anders: UWV moet dan bij het berekenen van de WGA-premie de instroom vanuit de organisatie in de WGA tijdens de periode bij UWV én de periode van eigenrisicodragerschap meenemen. Voor kleine organisaties verandert er niets; zij betalen bij UWV een sectorpremie.

Alles of niets voor hybride stelsel

Volgens minister Asscher is dit wetsvoorstel de laatste kans voor het zogenoemde hybride stelsel voor de WGA, waarin een private en publieke verzekering naast elkaar bestaan. Over vijf jaar evalueert hij het stelsel en als dan blijkt dat het niet werkt, moet er wat Asscher betreft een keuze gemaakt worden: óf alle werkgevers worden eigenrisicodrager voor de WGA of deze mogelijkheid wordt volledig afgeschaft, zodat iedere werkgever voor de WGA verzekerd is via UWV.

Bron: Rendement

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid