NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Tref maatregelen om acquisitiefraude te voorkomen!

door: Webbeheer
| Administratie Management

Acquisitiefraude

Het kan iedereen overkomen: acquisitiefraude. En vooral als er sprake is van een plausibel verhaal op het verkeerde moment. Fraudeurs proberen vaak tijdens vakantieperiodes hun slag te slaan. Daarom is het nu het moment om de beheersing van dit soort risico’s te regelen. 

Acquisitiefraude is één van de financiële risico’s die uw bedrijf loopt. Kenmerkend voor acquisitiefraude is dat het bedrag waar het om gaat meestal niet zo hoog is. Daardoor vindt vaak onvoldoende controle plaats. Pas later blijkt dat het om een bedrag per maand gaat en dat er een contract voor enkele jaren aan vast zit. Daardoor kan het totale fraudebedrag tot enkele duizenden euro’s oplopen. Proberen daarna je recht te halen, kost vaak evenveel of zelfs meer. Daardoor laten ondernemers het er vaak bij laten zitten.

Welke acquisitiefraude wordt u voor benaderd?

Fraudeurs zijn gewiekst. Ze bestoken u schriftelijk, per mail of telefoon. Ze moeten het hebben van de onoplettende momenten. Een prachtig verhaal, een missing link in de controle, of een vervanger die de honneurs waarneemt, daar steken ze op in. U bent gewaarschuwd! Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vermelding in telefoon- of internetgids
  Vaak niet bestaand of nietszeggend. Er wordt gesproken over herplaatsing en gesuggereerd dat u er al vermeld stond, dat het een jaarbedrag betreft, terwijl later blijkt dat het een tarief per maand is. 
 • De spookfactuur
  Een aanbieding die als factuur vermomd is, soms met aangehechte acceptgirokaart. In de kleine lettertjes staat dat het een aanbieding is. 
 • Telefonische aanbieding
  U wordt gebeld onder de noemer van een bestaande relatie, of eerder gegeven opdracht. Gesprekken worden soms opgenomen - en bewerkt! - om later als bewijs te dienen. 

Voorkomen is beter dan genezen!

U kunt gerichte maatregelen treffen om acquisitiefraude te voorkomen. Dat is voor uzelf en uw medewerkers prettig. Een goede voorbereiding is het halve werk. 

Neemt u niet altijd zelf de telefoon op? Dan moeten uw medewerkers kunnen controleren of ze met een bekende leverancier en/of een goedgekeurde offerte te maken hebben. Zo zorgt u daarvoor:

 • Zorg voor een actuele lijst van ‘vaste leveranciers’ met daarbij de producten en diensten die van hen worden afgenomen. Ook lopende abonnementen en contracten voor energie en dergelijke horen hierop. Facturen van deze vaste leveranciers kunnen betaald worden. 
 • Zorg voor een ordner voor ‘advertenties en vermeldingen’ en verzamel daarin alle goedgekeurde offertes/contracten/opdrachten. 
 • Maak één persoon binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor controle op alle contracten en facturen en zeker als deze gaan over advertenties en vermeldingen. 

Acquisitiefraude voorkomen: tips 

Denkt u dat acquisitiefraude u niet zal overkomen? U bent niet de enige; ruim de helft van de ondernemers denkt er zo over. Toch blijkt de praktijk anders. Reduceer daarom het risico op acquisitiefraude door: 

 • nooit toezeggingen te doen en geen afspraken te maken in een eerste gesprek. 
 • altijd om schriftelijke informatie per post te vragen met daarin ook de gegevens van de aanbieder en informatie over de dienst of het product. 
 • uit te zoeken of het verhaal klopt en of de aanbieder een bestaand en betrouwbaar bedrijf is. Vraag bijvoorbeeld naar referenties en zoek voorbeelden. 
 • te vragen naar een schriftelijke opgave van oplage, verspreidingsgebied en doelgroep als u wenst te adverteren en dit ook te controleren. 
 • te controleren of een website wel bestaat, alvorens u er een vermelding op wenst. Kijk bijvoorbeeld ook naar vindbaarheid op Google en vraag bezoekersaantallen op. 
 • u vooral niet op te laten jagen door trucjes als “de drukker wacht”, “eenmalige aanbieding”, “uw vermelding vervalt”, “alleen vandaag”, en ga zo maar verder. Dat is de standaardaanpak van oplichters. 
 • te verifiëren naar contacten met andere medewerkers, als verkopers hiernaar verwijzen. 
 • goed op te passen bij het terugsturen van faxen over eerder geplaatste advertenties. 
 • altijd naar kleine lettertjes te kijken! 
 • alles goed te controleren vóórdat u een handtekening zet. 
 • uw medewerkers ook goed te informeren over de maatregelen en wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van acquisitievoorstellen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid