NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Transformatie gebouwen levert 26.000 nieuwe woningen op

door: Webbeheer
| Verkoop

Woningtransformatie

In de periode 2011-2015 zijn bijna 26 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, fabriekspanden of winkels. Na Amsterdam vonden de meeste transformaties plaats in Eindhoven. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS.

In 2015 kwamen ruim 8 duizend woningen op de markt door transformatie van onder andere kantoren of fabrieken. Dat is meer dan 10 procent van alle woningen die in dat jaar bij de woningvoorraad kwamen. Onder transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden verstaan. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet mee als transformatie. In dit onderzoek gaat het om hergebruik van bestaande panden die een verblijfsobject met een niet-woonfunctie bevatten en die na verbouwing een verblijfsobject met woning zijn geworden.

Amsterdam en Eindhoven verbouwen meeste kantoren naar woningen

Amsterdam was de gemeente waar van 2012 tot 2016 de meeste woningen zijn ontstaan door transformatie (2465), gevolgd door Eindhoven (2210). Eindhoven voerde in 2015 de lijst aan van steden met de meeste transformaties. Bijna de helft van alle nieuw toegevoegde woningen ontstond daar vorig jaar door het verbouwen van onder andere kantoren naar woningen.

Meeste transformaties in middelgrote gemeenten

De meeste transformaties hebben plaatsgevonden in middelgrote gemeenten (150 duizend tot 250 duizend inwoners). Van 2012 tot en met 2015 zijn daar 7 duizend woningen toegevoegd door het verbouwen van panden met voornamelijk een andere bestemming dan wonen.

Transformatie woningen grafiek 

Meer inzicht in woningtransformaties

Het is doorgaans niet eenvoudig om bijvoorbeeld een kantoorpand om te bouwen naar woningen. Door allerhande regelgeving voor bouwen en veiligheid mogen panden niet ‘zomaar’ getransformeerd worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS verzocht uitgebreide rapportages te leveren omdat er behoefte is aan meer inzicht: hoeveel bestaande panden met (deels) niet-woonfunctie worden er inmiddels omgebouwd naar woonfunctie? Download het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt: plausibel of niet? 2012-2015’ met een toelichting op de werkwijze om de omvang van woningtransformaties vast te stellen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid