NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Topprestaties lever je samen

door: Erica van Aken
| Werkvoorbereiding Praktijk

Topprestaties leven je samen

Op grote projecten ben je vaak met collega’s, medewerkers of vakgenoten aan het werk. Hoe die samenwerking verloopt, is dan best belangrijk voor het eindresultaat. Communiceer je niet goed? Dan vergroot dat de kans op fouten. De kwaliteit van je werk wordt voor een groot deel bepaald door de anderen die eraan meewerken. 

In de NOA-publicatie ‘Kies voor kwaliteit’ wordt stil gestaan bij het belang van samenwerken. We pakken er een aantal tips uit om in teamverband optimaal te kunnen presteren. 

Wees onderdeel van een team

Teamwork is essentieel! Dat geldt voor het winnen van een wedstrijd, maar ook als je moet samenwerken om met anderen een bouwproject binnen de gestelde termijn op te leveren.  Durf onderdeel te worden van het team en focus op:

  • goed op elkaar inspelen
  • duidelijk met elkaar communiceren
  • een aanvoerder/uitvoerder leiding te laten nemen en instructies op te volgen
  • gaan voor gezamenlijk succes, in plaats van individuele prestaties

Durf te communiceren

Communicatie is een vak, wordt wel eens gezegd. En dat is niet voor niks. De meeste fouten worden gemaakt door miscommunicatie; elkaar niet begrijpen en dat niet aangeven bij de ander, of nalaten volledige informatie te geven. Niet uit kwade wil, maar gewoon omdat het vergeten wordt. Iedereen doet er ongemerkt ‘aan mee’: je bent tenslotte druk met het uitoefenen van je vak. Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te schenken. Professionele communicatie straalt namelijk ook kwaliteit uit. Dus geef een gedegen planning af aan de klant, overleg helder en met regelmaat met je collega’s of team en vraag door als zaken onduidelijk zijn. Dat maakt het voor iedereen prettiger en gemakkelijker. 

Luister en evalueer

Door goed te luisteren en elk project te evalueren, kun je processen doeltreffend verbeteren. Een hulpmiddel is de plus-delta-methode. Daarmee kun je:

  • Kosten reduceren
  • De doorlooptijd verkorten
  • Kwaliteit verbeteren
  • De werkdruk verminderen
  • De tevredenheid van de klant verhogen

Het gaat vooral om het benoemen van aspecten die goed gingen (plus), als om aandachtspunten die beter kunnen (delta). Beide zaken zijn net zo belangrijk. Een mens is namelijk van nature geneigd om optimistisch af te sluiten en heeft meer bereidheid om te veranderen wanneer er dingen herinnerd worden die goed zijn gegaan. Je hoeft niet perse te wachten tot je een project hebt opgeleverd om te evalueren. Sommige bouwpartners organiseren een Daily Stand. Dit is een bijeenkomst met een vaste duur van maximaal 15 minuten, waarin een team hun voortgang afstemtproblemen signaleert en er zo nodig snel bijgestuurd kan worden. 

Kijk ook de video over het belang van een goede werkvoorbereiding en communicatie tussen bouwpartijen:

NOA Webtv video: Communicatie en werkvoorbereiding

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid