NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid

door: Armand Landman
| Personeel

Subsidie Praktijkleren (1)

Vanaf het komend schooljaar wordt er niet meer alleen subsidie verstrekt voor MBO-BBL leerlingen maar ook voor leerlingen die een opleiding volgen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de zogenoemde entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. 

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Door de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Regeling wordt uitgebreid

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. Als u zelf leerlingen opleidt kunt u ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. Wanneer u bent aangesloten bij het samenwerkingsverband STUC Werk en Leren ontvangt u de subsidie niet zelf maar het samenwerkingsverband. Dat is immers de officiële werkgever van de leerling. U betaalt alleen voor de uren dat de leerling bij uw bedrijf werkt. De uitbreiding van de regeling naar leerlingen uit het het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs betekent dat u meer keus heeft bij het vinden van een geschikte leerling. 

Voorwaarden 

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl of hbo. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling. Lees hier de volledige voorwaarden per categorieDe subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 

Aanvragen

Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur. De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag.

Let op: Gebruik bij het aanvragen de nieuwe csv-bestanden voor vmbo en mbo. Deze staan op mijn.rvo.nl. De oude bestanden die u mogelijk nog op uw computer heeft staan werken niet meer. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid