NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Stijging beleidsdekkingsgraad bpfBOUW

door: Webbeheer
| Management

Stijging beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind maart 2017 vastgesteld op 107,8 procent. Dat is 2,4 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind december 2016.

BpfBOUW behaalde in het eerste kwartaal een totaalrendement van 1,2%. Dit kwam voornamelijk door positieve bijdragen van aandelen en vastgoed. Het totaalrendement op de vastgoedportefeuille van bpfBOUW bedroeg in het eerste kwartaal 2,7%. De Nederlandse en internationale vastgoedbeleggingen lieten een positief totaalrendement zien. De Nederlandse woningen- en winkelportefeuilles droegen voor het grootste deel bij aan het totaalrendement.

Vermogensstijging

Het vermogen van bpfBOUW is in het eerste kwartaal gestegen met 598 miljoen euro tot 54,23 miljard euro. Aandelenmarkten presteerden gedurende het eerste kwartaal goed, waarbij Europa een inhaalslag maakt ten opzichte van het al langer goed presterende Noord-Amerika. Ook hebben opkomende markten goed gepresteerd, zowel qua aandelen als qua obligaties. 

Verplichtingen dalen

Door de stijging van de rente daalden de pensioenverplichtingen in het eerste kwartaal. De totale verplichtingen van bpfBOUW zijn in het eerste kwartaal met 0,85 miljard euro gedaald en bedragen 47,78 miljard euro. 

Dekkingsgraad stijgt

De verplichtingen zijn gedaald, het vermogen is gestegen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal met 3,2 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden, is gestegen met 2,4 procentpunt.

Goed en betaalbaar pensioen

In maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. Op dit moment zijn in Den Haag de formatiegesprekken gaande. De uitkomst daarvan is naar verwachting medebepalend voor enkele vernieuwende elementen in de pensioen wet- en regelgeving en bijbehorende fiscale kaders. Het fonds is maximaal voorbereid op veranderingen in het pensioenstelsel in de komende jaren.

Profiel bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 773.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 11.100 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.    

  • Beleidsdekkingsgraad eind maart 2017: 107,8procent;
  • Actuele dekkingsgraad eind maart 2017: 113,5 procent;
  • Pensioenvermogen eind maart 2017: 54,23 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in eerste kwartaal 2017: 0,60 miljard euro; 
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind maart 2017: 47,78 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in eerste kwartaal 2017: 0,85 miljard euro.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid