NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Stijgend verzuim in het mkb

door: Webbeheer
| Personeel Management

Ziekteverzuim Mkb

Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb is in 2017 gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Van het langdurend verzuim, langer dan zes weken, valt 33% uit door psychische klachten. 

“Het is zorgelijk dat de stijgende lijn van verzuim binnen het mkb ook dit jaar doorzet”, stelt Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed. “Een van de verklaringen hiervoor is de griepgolf eind 2017 / begin 2018, die 6 weken langer duurde dan in 2017. Een andere verklaring is de toenemende duur (aantal dagen) van het verzuim. Medewerkers in het mkb melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250,- euro kost, dan heeft deze stijging voor een mkb-ondernemer al snel een enorme impact.”

Aandeel psychisch verzuim blijft stijgen

Inzoomend op het langdurend verzuim (>6 weken) ziet ArboNed het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toenemen. Waar men een medewerker bij psychisch verzuim in 2016 gemiddeld 202 dagen kwijt was, is dit in 2017 gestegen naar gemiddeld 205 dagen. Bij werkende mannen (fulltime en parttime) zijn klachten aan ‘het bewegingsapparaat’ de grootste oorzaak voor langdurend verzuim.  

Praktische hulpmiddelen

ArboNed wil mkb-ondernemers helpen met alle arbozaken die mogelijk aan hun aandacht ontsnappen. Daarbij kiest ArboNed vooral voor een praktische aanpak waar mkb’ers direct iets aan hebben. Door hen bijvoorbeeld te voorzien van gerichte informatie en praktische hulpmiddelen. Maar ook door het laagdrempelig beschikbaar stellen van een (online) preventief medisch onderzoek. Hiermee kunnen de risico’s in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers inzichtelijk worden gemaakt én worden aangepakt, om zo verzuim te voorkomen.

Steun vanuit overheid

Ook de overheid stuurt met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aan op meer aandacht voor preventie. Zo stelt de nieuwe Arbowet  sinds 1 juli 2017 een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener (het ‘basiscontract’) verplicht. Nu de overgangsregeling afgelopen 1 juli 2018 is geëindigd, neemt de kans op boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe. En die kunnen er zeker voor een mkb-ondernemer flink inhakken.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid