NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Sterke werkgelegenheidsgroei verwacht in 2015 en 2016

door: Webbeheer
| Management

MKBgroei

De werkgelegenheidsgroei in Nederland wordt tot en met volgend jaar naar verwachting bijna volledig door het midden- en kleinbedrijf gerealiseerd. Het aantal werkenden in het mkb neemt dit jaar met bijna 50.000 toe. In 2016 versnelt de werkgelegenheidsgroei in het mkb tot ruim 70.000 werkenden, bij een voortgaande afzetgroei van 2,8%. Dit zijn recente prognoses van Panteia, die hiernaar onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Groei bij kleinere bedrijven

In het kleinbedrijf tot 10 werkenden groeit de werkgelegenheid het snelst. Hier neemt de werkgelegenheid toe met 25.000 werkenden, waarvan 15.000 zelfstandigen. Bedrijven van 10 tot 50 werknemers dragen met 15.000 extra werkenden eveneens flink bij aan de werkgelegenheidsgroei.

Versnelling in 2016

In 2016 volgt een versnelling van de werkgelegenheidsgroei in het mkb tot ruim 70.000 werkenden. Bedrijven hebben bij het aantrekken van de economie eerst nog even gewacht met het aantrekken van werknemers. Een voortgaande afzetgroei zet bedrijven er toe aan meer werkenden aan te trekken. Hierbij zal in 2016 de werkgelegenheid voor iets minder dan 40.000 werkenden gerealiseerd worden in het kleinbedrijf (tot 10 werkenden), waarvan 20.000 zelfstandigen.

Prognoses per sector uitgediept

Consumenten geven meer uit, wat tot uiting komt in een afzetgroei in de horeca en detailhandel van circa 2,0%. De afzet in de groothandel neemt toe met bijna 3,5%. Het herstel van de woningmarkt vertaalt zich dit jaar in een afzetgroei in de bouw van ruim 4%. Panteia heeft de prognoses voor het Nederlandse mkb voor 2015 en 2016 in kaart gebracht. Er is uitgesplitst naar de verschillende sectoren en naar mkb en grootbedrijf.

Download de prognoses

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid