NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Standaardverwijzing leveringsvoorwaarden

door: Frank Rohof

Om in uw offerte of overeenkomst de juiste leveringsvoorwaarden voor consumenten of zakelijke opdrachtgevers aan te duiden, kunt u gebruik maken van de standaardverwijzing. Voeg ook altijd een exemplaar van de leveringsvoorwaarden bij. 

Sommige bedrijven wensen de algemene voorwaarden aan de achterzijde van hun briefpapier af te drukken. Wij adviseren u dat niet te doen. De voorwaarden voor het zakelijk en consumentenverkeer bevatten teveel tekst en zijn niet meer leesbaar voor de opdrachtgever. 

We adviseren u daarom onderstaande standaardbepaling op te nemen. U kunt dan aangeven welke voorwaarden u van toepassing verklaart en een los exemplaar van de betreffende voorwaarden bijvoegen. Bij ons secretariaat kunt u gratis exemplaren van beide voorwaarden bestellen

Standaardverwijzing leveringsvoorwaarden: 

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:

  • Algemene consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.
  • Algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

Een exemplaar van deze voorwaarden treft u bijgaand aan.

Wellicht overbodig om u te melden, doch voor alle duidelijkheid: stuur altijd een exemplaar van de leveringsvoorwaarden mee die u van toepassing verklaart. Als NOA-lid bent u verplicht de algemene consumentenvoorwaarden te hanteren.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid